La normalitat del teletreball a l’AOC

Des de que el Govern espanyol va decretar l’estat d’alarma el dia 14 de març de 2020 a l’AOC hem estat teletreballant amb un objectiu prioritari: donar resposta a les necessitats reals i urgents del personal de les administracions catalanes i de la ciutadania.

Per al personal de l’AOC passar del treball presencial al teletreball ha tingut un impacte relatiu: a l’AOC, des de fa quatre anys, gairebé tothom treballa des de casa un dia a la setmana. Ara ho fem tots els dies i, en la majoria de casos, envoltats de família. Aquesta prova d’estres ha requerit que la feina de cadascú de nosaltres s’hagi fet encara més col·laborativa i basada en objectius.

Des del dia 14 de març hem mantingut plenament la nostra activitat dins les limitacions de l’estat d’alarma. S’ha reforçat i potenciat la comunicació dels aspectes jurídics, organitzatius i dels serveis afectats per tal de fer arribar les novetats al major públic possible i amplificar el missatge. Aquesta normalitat en l’activitat de l’AOC s’ha dut a terme de manera satisfactòria perquè prèviament s’havien fet passes en la transformació digital de l’organització. De forma resumida aquestes passes són:

  • Tots els treballadors disposen d’un portàtil (majoritàriament corporatiu i en alguns casos particular), així com connexió VPN als sistemes de l’AOC.
  • S’han digitalitzat tots el processos interns de treball, així com totes les sol·licituds de serveis. Aquest procés s’ha dut a terme adaptant a la pròpia AOC el servei eSET que està concebut com a metodologia per a la transformació digital d’ajuntaments petits.
  • S’ha intensificat l’ús de les eines per a la realització de reunions virtuals.

De la nostra experiència es pot despendre el fet que, sense aquesta transformació prèvia i sense una capacitació real dels treballadors, intentar teletreballar de cop, obligats per l’actual fase d’emergència, és una fal·làcia que només pot compensar en part la impossibilitat de treballar presencialment.

Hem compartit amb les administracions públiques la nostra experiència en teletreball i hem publicat dues guies, ampliables i obertes a aportacions externes, sobre teletreball col·laboratiu i seguretat en el teletreball, amb recomanacions tant organitzatives com d’eines de treball remot en equip:

Especial interès ha tingut l’apartat de videotrucades, xats i compartició de pantalles, així com el de “Gestió telemàtica d’un ple” o el post específic sobre “com celebrar Plens Municipals”.

Ara cal repensar què cal fer i com s’ha de fer per seguir avançant en una nova manera de treballar que ha arribat per quedar-s’hi.

X