La gran oportunitat que ofereix la Nova Directiva Europea per fomentar les dades obertes del sector públic

El passat 26 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la nova Directiva 2019/1024, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic. Aquesta Directiva, que substitueix l’antiga Directiva 2003/98/CE, haurà de ser transposada a l’ordenament jurídic intern abans del 17 de juliol de 2021, fet que obligarà a revisar per a la seva adaptació la Llei estatal 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Aquesta nova Directiva, i amb la finalitat d’explotar el potencial de la informació del sector públic, s’adopta perquè es considera que les antigues normes de reutilització han quedat ja desfasades… En aquest sentit vol donar resposta a aspectes com ara la prestació d’accés en temps real a les dades, l’augment del subministrament de dades públiques, o incloure en el marc de la mateixa no només les administracions públiques, sinó també les empreses públiques i privades (en especial, quan presten serveis d’interès general). També preveu la potenciació de l’obertura de dades d’investigació mitjançant l’aplicació dels principis FAIR (fàcils, accessibles, interoperables i reutilitzables), entre d’altres.

És important mencionar que la norma inclou per primer cop el concepte de “dades obertes”, i insta a potenciar-lo des del disseny i per defecte. També fomenta les llicències d’ús obertes o evitar acords exclusius de reutilització.

La norma és també explícita en el sentit que obligarà a fer una publicitat electrònica de les decisions de no reutilització, o la inclusió de llistats en línia de la principal informació reutilitzable. També fomenta l’establiment d’una llista temàtica de conjunts de dades d’alt valor (geoespacial, observació de la terra i medi ambient, meteorologia, estadística, societats i propietat de societats i mobilitat) a potenciar per les institucions.

Des de l’AOC creiem que l’aprovació d’aquesta nova Directiva és una oportunitat per a fomentar la publicació i reutilització de les dades obertes  al sector públic, i cal recordar que des del Consorci AOC ja s’ha posat la primera pedra, posant a disposició del món local un nou portal de dades obertes (associat al servei de Transparència).

El portal fou presentat el passat 7 de març de 2019, i actualment es troba disponible per a tots els ens locals. El portal facilita la publicació de dades pròpies en format reutilitzable de manera usable, àgil i senzilla, i fomenta la estandardització de les dades (via models de conjunts de dades comuns, pensants, creats i publicats des del propi món local).

A 30 de juny de 2019 7 ajuntaments i una diputació provincial ja compten amb el portal a producció, i disposen de més de 120 conjunts de dades creats.

Per a més informació podeu consultar el manual del servei, on trobareu totes les funcionalitats, o diferents exemples de portals i de conjunts de dades normalitzats.

Us indiquem l’enllaç del servei amb l’accés a la seva sol·licitud, i us animem a sol·licitar-lo, i començar a formar part de la comunitat d’ens locals que ja publiquen informació pròpia amb dades obertes.

X