El Govern vol elaborar un projecte de decret per a la transformació digital de l’Administració de la Generalitat i ha obert una consulta pública, adreçada al conjunt de ciutadans i entitats, per copsar la percepció, l’experiència i el criteri de la ciutadania pel que fa al seu accés als serveis d’administració digital així com a l’exercici dels seus drets en aquest context.

El projecte de decret sobre Administració Digital ha de permetre establir el nou règim jurídic del procediment administratiu comú, així com la reorganització necessària per adaptar el nou paradigma d’administració pública al marc europeu de transformació digital i a l’aplicació de les noves tecnologies a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Els principals objectius de la iniciativa són:

  • Donar un nou impuls a la transformació digital de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
  • Adaptar l’actual normativa reglamentària sobre tramitació administrativa a les previsions de les lleis 39 i 40/2015
  • Disposar d’una estructura organitzativa capaç d’impulsar i liderar la transformació digital
  • Promoure l’ús de les eines i plataformes corporatives
  • Promoure la normalització, l’estandardització, el disseny i la millora de tots els elements i procediments que s’han de definir per als serveis i les plataformes existents
  • Promoure l’estandardització dels serveis i dels processos per evitar la dispersió i la dependència de desenvolupaments externs
  • Millorar la prestació dels serveis públics a la ciutadania mitjançant l’ús de noves tecnologies
  • Garantir l’efectiva capacitació digital dels empleats públics
  • Gestionar de forma eficaç i eficient les eines i plataformes corporatives
  • Aconseguir un marc jurídic flexible que permeti l’evolució dels serveis digitals en paral·lel a l’evolució de les TIC

El termini per participar a la consulta pública finalitza el proper 21 de gener de 2019.

X