L’impacte del Reglament General de Protecció de Dades en les AAPP en 15 punts

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat un document on sintetitza en 15 punts els aspectes més rellevants que han d’estar establerts pel dia 25 de maig de 2018, data en què serà d’aplicació directa el nou Reglament europeu a tots els estats membres.

Afegim un resum visual d’aquest contingut, esperant que us sigui d’utilitat.

X