Nova pròrroga de l’obligatorietat de la implantació de l’administració electrònica

pexelsAl BOE de 23 de setembre de 2020, s’ha publicat el Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, del treball a distància, que modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (disposició final novena).

La modificació afecta l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (establerta a la disposició final setena), i implica que les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administració (PAGE) i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d’abril de 2021.

Tot i ser la tercera ocasió que es prorroga l’obligatorietat de la implantació completa de l’Administració electrònica, des de l’AOC treballem per a que aquesta sigui una realitat per a tots els ens del sector públic de Catalunya abans de la data indicada. Per tant, aquesta nova pròrroga no modificarà el calendari previst en la implementació i adaptació dels serveis.

X