Les quatre Diputacions i el Consorci AOC impulsen un projecte comú de gestió del padró municipal d’habitants

Avui dilluns 23 de març se signa al Palau de la Generalitat de Catalunya un conveni entre les Diputacions catalanes i el Consorci AOC per posar en marxa un projecte comú de gestió del padró municipal d’habitants.

La gestió del padró municipal d’habitants (PMH) és un dels serveis principals que ofereixen les Diputacions als Ajuntaments i des de fa més de 20 anys s’està prestant en la modalitat de servei al núvol, amb molts beneficis i un alt nivell de satisfacció per a les administracions usuàries.

Fins a l’actualitat, cada Diputació ha vingut oferint el servei de forma individualitzada. Amb aquesta iniciativa de col·laboració, tots els ajuntament catalans compartiran una solució comuna en la gestió del padró d’habitants.

És important ressaltar que és el primer cop en què les diputacions catalanes acorden impulsar una solució TIC comuna. La col·laboració entre administracions és molt important, especialment en la conjuntura actual, i fruit del treball de les diputacions amb el Consorci AOC, qui coordinarà el manteniment de la solució, s’ha definit el projecte que avui s’inicia.

Aquesta iniciativa permetrà fer més amb menys, generant importants estalvis econòmics per a les diputacions pel que fa a l’adquisició de llicències, implantació i al manteniment gràcies a la compra agregada.

A més, aquest projecte implicarà un impuls addicional als projectes d’interoperabilitat que garanteixen el dret dels ciutadans a no presentar documents que ja es troben en poder de les administracions, com és el cas dels volants i certificats del padró. El 2014, les consultes realitzades mitjançant el servei Via Oberta de l’AOC als padrons municipals d’habitants van apropar-se als 1,8 milions, fet que implica un estalvi de 1,8 milions de desplaçaments dels ciutadans que ja no han tingut que presentar aquest document, i un estalvi econòmic global de 8 milions d’euros anuals de tasques administratives i desplaçaments als ciutadans i administracions.

 

X