Disponible un model d’ordenança tipus de transparència, accés a la informació i reutilització

La FEMP ha elaborat un model d’ordenança tipus amb les pautes a seguir per donar compliment des de les entitats locals a les exigències previstes en la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’Ordenança ha estat elaborada amb l’objectiu de servir als governs locals com a guia per ser un ens més transparent i obert a la participació dels ciutadans i la seva aplicació permetrà complir en el termini fixat (abans del 10 de desembre de 2015) amb les obligacions de transparència de les institucions i el dret de participació i accés a la informació dels ciutadans.

Podeu accedir al model en el següent enllaç: Model ordenança

 

 

X