Big Data i Open Data: què són i per què són importants?

Data

Big data i Open Data són dos conceptes molt actuals. Tots dos tipus de dades poden transformar l’economia, la societat i els governs, però quan el govern converteix el Big Data en Open Data, aquestes són especialment poderoses.

Big Data i el nou fenomen de les dades obertes estan estretament relacionats però no són el mateix. Mentre que el Big Data es defineix per la grandària, l’Open Data es defineix pel seu ús. L’Open Data aporta una perspectiva nova al Big Data, fent-la més útil, més democràtica i menys amenaçadora.

Big data és el terme usat per a descriure conjunts de dades grans i complexos. Però aquests judicis són subjectius i depenen de la tecnologia: alguns conjunts de dades d’avui poden no semblar tan gran d’aquí a uns anys, quan l’anàlisi de dades i la tecnologia millori.

En canvi, l’Open Data fa referència a dades públiques accessibles, que persones, empreses i organitzacions poden utilitzar per posar en marxa noves empreses o projectes, analitzar els patrons i tendències, prendre decisions basades en dades i resoldre problemes complexos. Totes les definicions de les dades obertes tenen dues característiques bàsiques: les dades han d’estar a disposició del públic  i han d’estar presentades i llicenciades de forma que  permeti la seva reutilització. Addicionalment, les dades obertes també han de ser relativament fàcils d’usar, encara que hi ha gradacions d'”obertura”. Per altra banda, hi ha un acord general en què les dades obertes han d’estar disponibles de forma gratuïta a un cost mínim.

Si voleu aprofundir sobre aquests dos conceptes, us recomanem que us llegiu el següent article: Big Data and Open Data: what’s what and why does it matter?

X