Repte 

Com podem empoderar la ciutadania perquè tingui control de les seves dades personals i de la seva identitat digital i pugui fer-ne un ús obert, lliure, sense intermediaris, amb el sector públic o privat, a nivell local o internacional.

Problemàtica

La identitat digital s’ha convertit en un element tractor clau de la transformació digital, com ho demostren els països del món més avançats en la societat de la informació (països nòrdics, Singapur, Estònia, etc), on han impulsat iniciatives molt usables, basades en el mòbil i amb model de col·laboració público-privat. Al mateix temps, en molts altres territoris la identitat digital s’ha convertit en una barrera del desenvolupament digital al no disposar de solucions fàcils, segures, globals i de confiança.  

Estem vivint una revolució digital amb l’aparició de diferents tecnologies avançades que creen grans oportunitats de transformar i repensar els serveis públics. Aquest és el cas de la blockchain (cadenes de blocs) o xarxes de registres distribuïts (DLT)Una manera informal de descriure el valor de Blockchain és que pot gestionar transaccions electròniques fiables entre desconeguts sense un tercer de confiança. Planteja, sens dubte, un canvi de paradigma que crearà una gran varietat de noves aplicacions i serveis. 

Avui en dia, la nostra economia està fortament basada en intermediaris que garanteixen o certifiquen una transacció o alguna informació. Els intermediaris solen ser cars, lents i sovint ofereixen poc valor. Alguns d’ells són bancs, assegurances, registres públics (terres, comerç, etc.), notaris, organitzacions de certificació i, per descomptat, les administracions públiques. Una de les funcions principals de les administracions és gestionar la informació i proporcionar documents oficials o certificats sobre llicències, permisos, registre en bases de dades públiques, etc. Per tant, el rol de l’administració es pot qüestionar en el futur en alguns d’aquests serveis. 

Els grans problemes que tenim actualment són els següents: 

 • Vivim un món global però no disposem d’una identitat digital global que puguem utilitzar al sector públic i privat, a nivell local i internacional.
 • Més del 50% dels usuaris que inicien un tràmit electrònic no el finalitzen: manca d’una identitat digital fàcil, segura i usable que es pugui fer servir de forma global. 
 • Per a l’administració aquest és un greu inconvenient perquè els ciutadans fan només 3 tràmits a l’any amb totes les administracions i no tenen l’hàbit o necessitat de disposar una identitat digital pública. En canvi, els ciutadans fan decenes d’actuacions cada dia amb el sector privat. Ara bé, l’administració disposa de les bases de dades estatals que permeten verificar amb fiabilitat la identitat d’una persona.  
 • Per al sector privat, això suposa un greu problema perquè cada servei privat té la seva pròpia identitat que és molt costosa de gestionar i garantir la seguretat. De mitjana, un usuari té 70 identitats digitals amb diferents proveïdors públics o privats.  A més, les empreses privades no tenen accés als registres públics (empadronament, policia, tràfic, etc) que li permetrien  generar identitats digitals més robustes i segures. 
 • Generem cada dia una enorme quantitat de dades però els ciutadans hem perdut el control de les nostres dades personals que estan en mans de les grans plataformes tecnològiques i l’administració pública. El ciutadà demanda tenir major control de les seves dades personals i l’ús que se’n fa per part de les empreses i administracions públiques. 

Blockchain i les DLT plantegen propostes molt interessants per resoldre aquests reptes, però, ara mateix, són tecnologies disruptives de futur en el sector públic. S’ha realitzat una anàlisi exhaustiva de treballs, estudis, informes i solucions tecnològiques (veure l’apartat més informació) i s’ha arribat a la conclusió que no existeix en el mercat mundial cap solució d’identitat digital auto-gestionada pel sector públic, madura, implantada amb caràcter general en una administració o territori, que hagi demostrat els seus potencials beneficis. 

Solució proposada

Fer un pilot que faciliti als ciutadans catalans disposar d’un servei d’identificació digital global i autogestionat basat en la tecnologia de cadenes de blocs (blockchain) i estàndards internacionals (idCAT Blockchain), que els permeti la seva autenticació en l’actuació electrònica davant les administracions públiques i privades a Catalunya, l’Estat i internacionalment. La identitat digital autogestionada es constitueix a partir del conjunt d’evidències (claims) verificats que una persona rep de les entitats emissores. 

Concretament el pilot ha de: 

 • Promoure l’empoderament de la ciutadania amb el control directe de les seves dades personals, documents, identitats digitals i altres evidències verificades (”claims”), tant en poder d’organismes públics, com privats. Els ciutadans tindran a la seva disposició una cartera (“wallet”) de credencials i “claims”, sota el seu control exclusiu amb un alt nivell de confiança.  
 • Impulsar l’ús de credencials d’identitat digital autogenerades davant el sector públic i el privat. 
 • Els ciutadans podran compartir els seus “claims” en les seves gestions i tràmits, previ el seu consentiment i de forma verificada per garantir que puguin ser utilitzats per acreditar la seva identitat davant organismes públics i privats. S’utilitzaran les tecnologies de registres distribuïts (DLT) que permetin la verificació dels “claims” i facilitin la realització d’actuacions de forma segura, usable, amb confiança i sense intermediaris, ni controls centralitzats. 
 • Facilitar la generació de “claims” verificats pels organismes del sector públic i privat, i la seva posada a disposició de la ciutadania. La generació de “claims” verificats és clau perquè el/la ciutadà/ana disposi d’una identitat digital autogestionada útil i potent, que pugui ser acceptada per nombrosos serveis digitals. 
 • Aportar valor als prestadors de serveis digitals públics i privats, des de la perspectiva de millorar l’eficiència, reduir els costos de gestió i incrementar el desplegament als usuaris, la usabilitat, la seguretat i la confiança.  
 • Desenvolupament en base als principals estàndards internacionals, amb llibreries de codi obert que disposi d’una comunitat de programadors pública, nombrosa i activa. 
 • Facilitar la generació d’identitats digitals per part dels diferents prestadors de servei en base a la identitat digital autogestionada. 

En aquest treball s’han analitzat les principals iniciatives a nivell mundial.

 • uPort 
 • Sovrin 
 • Alastria ID
  • El Consorci AOC es membre de la xarxa Alastria 
 • Altres: start-ups 

Un possible esquema de la solució seria el següent:

Estat del projecte 

Pilot realitzat. 

Més informació 

  • The Illinois Blockchain Initiative és una iniciativa pública, que recull de forma col·laborativa les iniciatives de blockchain al sector públic a nivel mundial.
  • Informe sobre l’estat de situació i de maduresa de la tecnologia blockchain al sector públic
 • Informe 2019 de la Comissió Europea “Blockchain for government”
  • Anàlisi de les principals inciatives de governs de la Unió Europea
  • L’Agència de Transformació Digital del Govern d’Austràlia va publicar al mes de febrer de 2019, un conjunt de recomanacions sobre la immaduresa de la tecnologia de blockchain al sector públic.
  • La prestigiosa fundació The GovLab analitza l’ús de la tecnologia blockhain per a impulsar canvis socials i ha elaborat un informe específic realtiu a l’ús de les tecnologies de registre distribuït (DLT) per a la identitat digital.
X