CA | ES | EN

Repte 

Com podem apoderar al ciutadà per a que tingui control de les seves dades personals i de la seva identitat digital i pugui fer-ne un ús obert, lliure, sense intermediaris, amb el sector públic o privat, a nivell local o internacional

Problemàtica

La identitat digital s’ha convertit en un element tractor clau de la transformació digital, com ho demostren els països del món més avançats en la societat de la informació (paíssos nòrdics, Singapur, Estònia, etc), on han impulsat iniciatives molt usables, basades en el mòbil i amb model de col·laboració público-privat. Al mateix temps, en molts altres territoris la identitat digital s’ha convertit en una barrera del desenvolupament digital al no disposar de solucions fàcils, segures, globals i de confiança.  

Estem vivint una revolució digital amb l’aparició de diferents tecnologies avançades que creen grans oportunitats de transformar i repensar els serveis públics. Aquest és el cas de la blockchain (cadenes de blocs) o xarxes de registres distribuïts (DLT)Una manera informal de descriure el valor de Blockchain és que pot gestionar transaccions electròniques fiables entre desconeguts sense un tercer de confiança. Planteja, sens dubte, un canvi de paradigma que crearà una gran varietat de noves aplicacions i serveis. 

Avui en dia, la nostra economia està fortament basada en intermediaris que garanteixen o certifiquen una transacció o alguna informació. Els intermediaris solen ser cars, lents i sovint ofereixen poc valor. Alguns d'ells són bancs, assegurances, registres públics (terres, comerç, etc.), notaris, organitzacions de certificació i, per descomptat, les administracions públiques. Una de les funcions principals de les administracions és gestionar la informació i proporcionar documents oficials o certificats sobre llicències, permisos, registre en bases de dades públiques, etc. Per lo tant, el rol de l’administració es pot qüestionar en el futur en alguns d’aquests serveis. 

Els grans problemes que tenim actualment són els següents: 

Blockchain i les DLT plantegen propostes molt interessants per a resoldre aquestes reptes però, ara mateix, són tecnologies disruptives de futur en el sector públic. S’ha realitzat un anàlisi exhaustiu de treballs, estudis, informes i solucions tecnològiques (veure l’apartat més informació) i s’ha arribat a la conclusió que no existeix en el mercat mundial cap solució d’identitat digital auto-sobirana pel sector públic, madura, implantada amb caràcter general en una administració o territori, que hagi demostrat els seus potencials beneficis. 

Solució proposada

Fer pilot que faciliti als ciutadans catalans disposar d’un servei d’identificació digital global i autogestionat basat en la tecnologia de cadenes de blocs (blockchain) i estàndards internacionals (idCAT Blockchain), que els permeti la seva autenticació en l’actuació electrònica davant les administracions públiques i privades a Catalunya, l’Estat i internacionalment. La identitat digital autogestionada es constitueix a partir del conjunt d’evidències (claims) verificats que una persona rep de les entitats emissores. 

Concretament el pilot ha de: 

En aquest treball s’han analitzat les principals iniciatives a nivell mundial.

Un possible esquema de la solució seria la següent:

Estat del projecte 

Explorant. Pilot planificat  

Més informació