Balanç de la formació realitzada el 2021

Un cop tancat el 2021, compartim amb vosaltres com ha anat aquest procés de formació durant tot aquest temps de pandèmia. Us donem unes dades:

Durant aquest any, han assistit a les formacions un total de 1.523 persones.

Les formacions s’han fet sobre:

 • Els Serveis del Consorci AOC: eTauler, e-Contractacio, iArxiu, Via Oberta, eNotum, Representa, EACAT. Cada 4/5 setmanes s’ha fet formació de tots aquests serveis
 • Curs d’Operadors d’Entitats de Registre idCAT, amb una periodicitat d’1 o 2 cursos per mes.

Respecte a les formacions dels serveis, durant el primer semestre vam seguir el model de convocatòria del 2020, a través dels Consells Comarcals, on:

 • Han convocat formacions 19 Consells Comarcals
 • Per zona geogràfica, els serveis que han tingut més demanada:
 • Formació al Baix Empordà: 48 persones van assistir al Servei de Representa
 • Formació conjunta a Garrotxa i Cerdanya: 21 persones van assistir al Servei d’e-Contractació
 • Formació conjunta a Pla de l’Estany, Selva i Gironès: 46 persones van assistir al Servei d’eNOTUM
 • Formació conjunta a Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera, Solsonès, Alt Urgell: 32 persones van assistir al Servei d’EACAT
 • Formació conjunta a Pla d’Urgell, Urgell, Segrià, Segarra, Garrigues: 46 persones van assistir al Servei de Via Oberta
 • Formació conjunta a Vall d’Aran, Alta Ribagorça: 19 persones van assistir al Servei d’EACAT

També s’han fet sessions per ens que no són del món local,  com per exemple, al març es va fer una sessió del servei eNOTUM a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Fundació Sant Pau, Consell Català de la Producció Integrada, on van assistir un total de 43 persones.

Durant l’estiu es va crear una nova web que permetia reunir tot el contingut formatiu del Consorci AOC, i que vam posar en funcionament al mes d’octubre. A la primera convocatòria dels webinars o seminaris a la web:

 • El servei que ha tingut més demanda ha estat el servei de Representa amb 149 persones en la sessió 1 i 107 a la sessió 2.
 • Fora de “programa” es fa fer una sessió del servei eTRAM al que van assistir 124 persones.

Respecte al Curs d’Operadors d’Entitats de Registre idCAT, S’han fet 21 cursos on 267 persones van obtenir el certificat del curs.

Us recordem que podeu fer els cursos i webinars que trobareu al Campus AOC.

X