El servei “Comunicacions Generalitat – expedients de tercers” es fa extensiu a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya

El servei Comunicacions Generalitat – expedients de tercers s’ha publicat en el Catàleg de tràmits de la Generalitat de Catalunya a EACAT-Tràmits.

El Departament d’Empresa i Treball ha liderat el desenvolupament d’aquest servei que es va iniciar en el seu dia per atendre només els expedients del seu àmbit competencial. Aquest primer servei s’anomenava Comunicacions Generalitat – Expedients de tercers (promotor només Empresa) i es despublica avui.

El nou servei que s’activa poden sol·licitar-lo els departaments de la Generalitat de Catalunya i els ens del seu sector públic així mateix la destinació de les comunicacions que s’hi tramitin anirà adreçada als ens del sector públic. Es tracta d’expedients que la Generalitat de Catalunya té oberts en què hi participen els ens públics però sense ser interessats i que tenen a veure amb tràmits d’activitat econòmica.

Els usuaris dels ens del sector públic amb rol de registre d’entrada i sortida trobaran aquestes comunicacions de la Generalitat en l’espai d’Els meus tràmits i podran assignar-lo a una altra persona usuària o a un grup d’usuaris establert.

Es tracta d’un servei genèric similar al funcionament de la tramesa genèrica, per aquest motiu us adrecem a la FAQ TGEN – Com podeu respondre a una tramesa genèrica rebuda.

X