SOC – Autorització per a l’admissió de membres i socis de la Xarxa EURES

EURES (European Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l’ocupació i la lliure circulació de persones treballadores que promou la Comissió Europea i els serveis públics d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), entre els quals hi ha el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Per donar més eficiència a EURES com a instrument per a facilitar la lliure circulació de persones treballadores i millorar el funcionament del mercat de treball europeu, EURES ha experimentat una reforma que es recull al Reglament (UE) n.º 2016/589 relatiu a la reforma EURES.

Es per això que s’estableix a Espanya un sistema per a l’adhesió d’organitzacions regulat a nivell europeu.

La finalitat dels membres i socis EURES es la de proporcionar informació, orientació i serveis de contractació a demandants d’ocupació i empresaris/àries a tota Europa.

Cal destacar els dos aspectes següents:

  1. 1. Les entitats espanyoles han de ser agència de col·locació per realitzar les activitats d’intermediació laboral a Espanya .
  2. 2. Les entitats que desitgin ser autoritzades com a membre o soci de la Xarxa EURES hauran de demostrar ser agència de col·locació i haver realitzat transferència efectiva de dades de l’activitat d’intermediació laboral els últims 12 mesos.

Més informació sobre l’autorització com agència de col·locació a la pàgina web del SOC.

X