L’AOC aprova impulsar el servei “Decidim Catalunya” al món local

La Comissió Executiva del Consorci AOC ha acordat impulsar el servei Decidim Catalunya per garantir que tots els governs locals de Catalunya tingun les eines per desenvolupar processos de participació ciutadana per donar compliment a la Llei de Transparència de Catalunya, amb un servei compartit, col·laboratiu i sense cost pels ens usuaris, amb especial èmfasi en la realitat dels municipis petits. 

L’acord està condicionat a l’aprovació del finançament, per un període de 4 anys, per part de la Generalitat de Catalunya que es concretarà mitjançant un acord de Govern que s’espera que es prendrà al mes de juliol d’enguany. A partir de la confirmació del finançament el Consorci AOC iniciarà els tràmits de licitacions per prestar aquest nou servei. Si no hi ha endarreriments a finals del 2021 es faran les primeres proves pilots. 

Aquestes actuacions es deriven de l’acord del Plenari de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya de juliol de 2020, d’impulsar la plataforma Decidim Catalunya als món local i la decisió de la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya d’encarregar al Consorci AOC la prestació d’aquest servei als governs locals. 

Decidim Catalunya, un projecte col·laboratiu 

L’objectiu és oferir al món local mitjançant un servei integral “claus en mà”, que inclogui aspectes tecnològics, així com d’acompanyament en la gestió dels processos participatius. El rol de l’AOC és el prestar el servei tecnològic de Decidim Catalunya, posar-lo a disposició dels ens locals que ho desitgin, oferir un suport tècnic i realitzar els desenvolupaments que garanteixin la seva evolució d’acord a les necessitats.  

Les tasques d’assessorament, formació i acompanyament en els processos de participació per a les administracions amb menys recursos es realitzaran a través de les Diputacions, la pròpia Generalitat i Localret, amb un model de governança que està pendent de concretar. Aquestes tasques són fonamentals per l’èxit de les iniciatives de participació ciutadana. 

El servei s’oferirà durant la fase pilot, prioritàriament, a les demarcacions de Tarragona i Lleida, on les respectives diputacions no ofereixen actualment el servei Decidim. Els ajuntaments de les províncies de Barcelona i Girona s’han d’adreçar a les seves respectives Diputacions si estan interessades en utilitzar el servei Decidim, doncs actualment aquestes ja estan oferint aquest servei. 

Des de la Xarxa de Governs de Catalunya es vol replicar l’èxit aconseguit en l’àmbit de Transparència, on el 99,8% de les administracions locals disposen d’un portal amb una solució pròpia o bé amb la solució comuna que facilita l’AOC que s’ha convertit en un estàndard utilitzat per 1.200 ens locals. 

Millores al Decidim 

La memòria associada a l’acord destaca una conjunt de millores de l’aplicació que s’han de desenvolupar en els propers 4 anys. Aquestes han de servir per evolucionar la plataforma a un model multi-administració, implantar millores demandades i consolidar la integració del servei Decidim Catalunya amb altres serveis digitals àmpliament utilitzats. Aquestes són: 

  • Integració de la solució Decidim amb VALID per a fomentar l’ús dels serveis d’identitat digital reconeguts i, concretament, l’idCAT Mòbil per a fomentar la participació ciutadana en consultes, elaboració de propostes o donar suport a projectes.  
  • Integració del servei amb el padró d’habitants (mitjançant Via Oberta) per gestionar eficientment els processos participatius que estan restringits als ciutadans empadronats 
  • Integració del servei amb EACAT per a facilitar el control i l’autogestió dels usuaris per part de cada ens, tant de l’àmbit local, com de la Generalitat. 
  • Funcionalitat de multi-administrador, que permeti a un ens la gestió de diverses instàncies de Decidim dins del seu àmbit de competències. 
  • Es plantejarà la incorporació d’un mòdul integrat de votació presencial i electrònica amb totes les garanties jurídiques i de seguretat.  
  • Integració de registre amb xarxes socials per a facilitar la presentación de propostes amb una identitat digital básica que facilita el seu seguiment. 
  • S’avaluarà la incorporació d’un mòdul que permeti als ciutadans definir les seus àmbits d’interès (territorial i/o temàtic) i rebre comunicacions personalitzades i proactives de les oportunitats de participació ciutadana en processos que les administracions catalanes impulsen o bé hi col·laboren. 

Addicionalment, els ens públics i la ciutadania ens poden enviar les seves idees i propostes a través de la plataforma de “Millorem l’AOC”. 

L’aposta pel “Decidim” a Catalunya 

Decidim és una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada amb programari  lliure, nascuda i promoguda per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016, i que actualment ja s’utilitza en més de 100 ciutats i a 20 països del món. 

El servei Decidim Catalunya agafa com a punt de partida l’èxit de les iniciatives promogudes des de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, el Consorci Localret i la pròpia Direcció general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, i que ja compta amb moltes experiències d’implantació territori reeixides i una comunitat molt activa. 

X