L’ACM publica la “Guia de ciberseguretat per a ajuntaments i ens locals”

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha editat la Guia de Ciberseguretat per Ajuntaments i entitats locals, una publicació adreçada tant a les administracions locals en general, com als tècnics que hi treballen i als càrrecs electes locals.

L’objectiu de la publicació és evitar i protegir les administracions públiques d’atacs cibernètics i prendre consciència de la importància que té el tractament de les dades dels ciutadans i ciutadanes.

La guia està dividida en tres àmbits:

  • La primera part està adreçada al públic en general: l’usuari pot aprendre les bases de la ciberseguretat i quines recomanacions ha de seguir.
  • La segona part, adreçada a càrrecs electes, dona una visió més executiva i posa el focus en coneixements més pràctics centrats en aquest tipus de perfils.
  • La tercera i última part s’adreça a tècnics que treballen per a ajuntaments o institucions públiques, i que són els encarregats d’implementar moltes de les configuracions i de les polítiques de seguretat.

L’elaboració d’aquesta guia ha comptat amb les indicacions i l’assessorament de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, amb la qual es vol iniciar un seguit accions de sensibilització, prevenció i divulgació dels mecanismes de prevenció de ciberatacs, que en els darrers anys s’han intensificat a les administracions locals. A més, en un entorn de teletreball habitual per part de molts treballadors públics i de la utilització de maquinari i programari fora de les seus corporatives, aquests riscos i atacs han augmentat exponencialment.

X