La formació del pilot de Decidim Catalunya arrenca a Tarragona i Lleida

Aquest mes de juny, s’ha iniciat la formació del pilot de Decidim Catalunya, que comptarà amb la participació de 10 ajuntaments de les demarcacions de Tarragona i Lleida, triats d’acord als criteris de la Xarxa de Governs Transparents i les Diputacions de Lleida i Tarragona, que acompanyen i col·laboren en el desplegament de tot el projecte pilot.

L’inici efectiu dels pilots de Decidim Catalunya es realitzarà a finals d’enguany, quan estarà disponible tota la infraestructura i la governança. A partir de l’any 2022, es començarà a realitzar un desplegament gradual del servei al món local.

La formació té un enfocament global d’assessorament en l’àmbit de la participació ciutadana als ajuntaments receptors que permetrà optimitzar l’ús de l’eina, i garantirà la seva sostenibilitat.

El programa inclou:

  • Formació general sobre participació ciutadana
  • Acompanyament, assessorament i suport en el disseny d’un projecte de participació ciutadana a l’ajuntament triat
  • Implantació de la plataforma Decidim i formació en l’ús i el back-office de la plataforma Decidim
  • Execució, al llarg del 2022, del projecte triat per cada ajuntament amb la plataforma Decidim

D’aquesta manera el Govern de la Generalitat i la Xarxa de Governs Transparents fa una aposta ferma per la participació ciutadana com a element fonamental per a la qualitat democràtica, alhora que desplega una infraestructura digital per donar suport al món local, en un marc de col·laboració en què totes les administracions implicades sumen per avançar cap a un ecosistema de participació de país i de la màxima qualitat.

El servei Decidim Catalunya, que es coordinarà a través de la Xarxa de Governs Transparents, oferirà al món local un servei integral, en format “claus en mà” que inclourà aspectes tecnològics, organitzatius, i de suport tècnic i de negoci. L’AOC s’encarregarà de posar a disposició del món local la plataforma Decidim, gestionar el servei tècnic, donar suport en les consultes i incidències, així com desenvolupar els evolutius que s’acordin.

Font: Govern.cat

X