Webinar: Actualització i experiències sobre punts clau del reglament de protecció de dades

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPDCAT) va celebrar, telemàticament, la reedició de la jornada ‘Actualització i experiències sobre punts clau del Reglament general de protecció de dades (RGPD)’ en resposta a l’elevada demanda de places que va rebre amb motiu de la primera edició.

La jornada va aprofundir en aspectes clau de l’RGPD com són la transparència i el dret d’informació, la legitimació de tractaments de categories especials de dades i la notificació de violacions de seguretat.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) M. Àngels Barbarà, va presentar l’acte i va remarcar la importància de l’RGPD en l’actual context d’innovació tecnològica: “en una societat datificada i globalitzada, el RGPD regula obligacions per garantir els principis, valors, drets i llibertats que conformen les societats democràtiques”. Barbarà ha posat en valor l’RGPD en tant que és “un marc legal suficientment fort per protegir el dret a la protecció de dades” i en tant que és l’instrument que “ens dona eines suficientment flexibles per dissenyar la tecnologia amb la mirada posada en les persones i en el bé comú”. “Si la tecnologia avança utilitzant les nostres dades, ho ha de fer, necessàriament, garantint els nostres drets i llibertats”, ha conclòs Barbarà.

També va intervenir a la jornada la delegada de protecció de dades i responsable de Projectes Estratègics de l’APDCAT, Joana Marí, que va centrar la seva ponència en el principi de transparència i del dret d’informació per a l’assoliment dels objectius de l’RGPD, posant especial èmfasi en la necessitat que la informació que es facilita a les persones els hi permeti controlar les seves dades. 

El cap de l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT, Santiago Farré, va donar algunes pinzellades als participants sobre el tractament de les categories especials de dades, tot desgranant les modificacions derivades de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, així com algunes de les darreres decisions judicials més rellevants en aquesta matèria.

Va concloure la jornada la cap de l’Àrea d’Inspecció i Tècnica de l’APDCAT, Blanca Peraferrer que va conversar sobre l’obligació dels responsables del tractament de dades personals de notificar les violacions de seguretat a les autoritats de control, una qüestió incorporada pel nou RPGD que genera nombroses consultes a l’APDCAT.

X