VIA OBERTA: recordeu, formularis de sol·licitud a EACAT

Amb l’objectiu de facilitar la sol·licitud dels serveis que requeriu per als vostres procediments, s’han substituït els formularis específics per a cada servei de Via Oberta per un sol formulari en el que la sol·licitud es fa per procediment administratiu.

Això significa que, un cop teniu detectades les necessitats de consulta de dades d’un procediment concret (bases reguladores de concessió d’ajuts menjador, procediment a seguir per a l’accés a llocs de treball d’empleats públics, etc.) les podreu demanar en un sol formulari.

També cal destacar que el formulari ja no el trobareu a la web de l’AOC. Ara s’ha ubicat a l’EACAT; en concret cal anar a EACAT Tràmits: Inici> Tràmits > Catàleg > CAOC – Sol·licitud serveis AOC.

A “Sol·liciteu el servei” a l’apartat de Via Oberta trobareu una explicació completa del nou formulari “Sol·licitud d’autorització per tipus de procediment als serveis de Via Oberta”.

Pel que fa a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), a l’EACAT també hi trobareu el formulari per sol·licitar els serveis de Via Oberta que provenen de l’AEAT ja que aquest ens requereix la formalització d’una sèrie de requeriments especials. També a A “Sol·liciteu el servei” a l’apartat de Via Oberta disposeu d’un document en el que s’explica, pas a pas, com donar compliment als requeriments de l’AEAT.

Què destaquem del formulari en el que la sol·licitud es fa per procediment administratiu
Hi ha dos canvis importants en el nou formulari:

  • Quan informeu el tipus de procediment ja apareix el codi associat al procediment per defecte. Això estalviarà possibles errors a l’hora d’escriure els codi i, en conseqüència, que no s’autoritzi correctament
  • Un cop tingueu clares les dades que voleu sol·licitar, el formulari us les classifica pel seu origen, això és, endreçades per nivell territorial: Administració General de l’Estat (AGE), Generalitat de Catalunya, Administració local i col·legis oficials.

Podeu marcar tants nivells com necessiteu i s’aniran desplegant els cedents de dades d’aquell nivell amb les seves modalitats. Per exemple, si marqueu nivell AGE, “TGSS – Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta” veureu les modalitats de consum: “Acreditació d’activitat agrària per compte propi”, “Situació del deute” i “Alta laboral a data concreta”. Tot seguit cal marcar la modalitat de consum que us interessa i justificar els extrems següents:

  1. La norma legal on es sol·licita la dada a consultar
  2. Els articles de la norma legal on es sol·licita la dada a consultar
  3. Adjuntar o indicar l’enllaç a la norma legal anterior
  4. Justificar el consentiment, la no oposició o l’habilitació legal per a consultar la dada sol·licitada

Important: Pel que fa a les dades que se sol·liciten a través de la Plataforma d’Intermediació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, recordeu que en aquests moments es demana la publicació, aportació o traducció al castellà tant de la normativa aplicable com del formulari on es recull el consentiment.

Si voleu sol·licitar dades de l’AEAT i la DGT
Si voleu consumir les dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i la Direcció General de Trànsit (DGT) hi ha un seguit de requeriments especials. Les dades de l’AEAT són les úniques dades que no es poden tramitar en el formulari de sol·licitud dels serveis Via Oberta perquè l’emissor formalitza unes demandes més complexes.

Pel que fa a l’AEAT, requereix la formalització d’una sèrie de requeriments jurídics, tècnics i funcionals. Pel que fa als funcionals, l’AEAT és l’únic ens que requereix que s’hagi sol·licitat prèviament l’accés a les seves dades mitjançant el seu propi formulari. Com ja hem comentat anteriorment, podeu accedir al document en el que s’explica, pas a pas, com donar compliment als requeriments de l’AEAT.

Per altra banda, per demanar les dades de la Direcció General de Trànsit mitjançant Via Oberta també és necessària la formalització d’una sèrie de requeriments jurídics i tècnics. En aquests moments, l’AOC està treballant perquè els ens que en el seu moment no van signar el conveni corresponent puguin sol·licitar els serveis de la DGT.

X