La Xarxa de Governs Transparents encarrega a l’AOC que ofereixi el servei “Decidim Catalunya” al món local

Un dels objectius estratègics de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGT), – i més concretament del Grup de treball de participació ciutadana-, és dotar a tots els governs locals d’instruments per a l’impuls de la participació ciutadana, amb especial èmfasi en la realitat dels municipis petits, per a assegurar que totes les organitzacions tinguin les eines necessàries per a garantir processos de participació i donar veu de la ciutadania

En aquesta línia en la darrera Sessió Plenària de la XGT de 23 de juliol de 2020, es va ratificar l’impuls i ampliació del projecte “Decidim Catalunya” a tot el país, per a facilitar l’adopció a la plataforma Decidim a tots els ens locals de Catalunya posant-la a la seva disposició de forma centralitzada i sense cost. Per a més informació sobre els temes tractats podeu accedir a la nota de premsa de la reunió Plenària de la XGT.

L’aposta pel “Decidim Catalunya”

“Decidim” és una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada amb programari  lliure, nascuda i promoguda per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016, i que actualment ja s’utilitza en més de 100 ciutats i a 20 països del món.

El servei “Decidim Catalunya”, que ara inicia el seu camí, s’impulsa després de l’èxit de les iniciatives promogudes des de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, el Consorci Localret o la pròpia Direcció general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, i que ja compta amb moltes experiències d’implantació territori reeixides, una comunitat molt activa, així com un model de cocreació molt interessant per a redissenyar les funcionalitats de la plataforma.

 Encàrrec de la XGT a l’AOC la prestació del servei

Des de la XGT es vol replicar l’èxit aconseguit en l’àmbit de Transparència, – on el 99,8% de les administracions locals disposen d’un portal de govern obert,  essent la solució que ofereix la XGT i AOC un estàndard al territori-, per a impulsar una solució comuna sobre la plataforma “decidim” per a la gestió de processos participatius així com per vehicular la participació dels ciutadans pels municipis catalans que si vulguin sumar.

En aquest sentit la XGT ha encarregat al Consorci AOC la prestació del servei “Decidim Catalunya” que es preveu pugui estar disponible durant el transcurs de l’any 2021, atès que cal signar convenis de col·laboració, realitzar transferències pressupostàries, realitzar les contractacions públiques corresponents, preparar la infraestructura necessària i formar al personal”.

L’objectiu és oferir al món local mitjançant un servei integral “claus en mà”, que inclogui aspectes tecnològics (plataforma) i suport tècnic, així com organitzatius i de negoci (acompanyament i formació).

Per aconseguir que aquest nou servei tingui èxit, doncs òbviament no és només tecnologia, serà essencial el rol de les diputacions, Localret i entitats municipalistes sobretot en l’àmbit de formació i acompanyament en els processos participatius al territori.

En el transcurs del proper any aquest nou servei s’oferirà inicialment, i en fase pilot, a les demarcacions de Tarragona i Lleida, on les respectives diputacions no ofereixen actualment el servei Decidim.

Els ajuntaments de les províncies de Barcelona i Girona s’han d’adreçar a les seves respectives Diputacions si estan interessades en utilitzar el servei Decidim, doncs actualment són les Diputacions les qui ofereixen ja de forma proactiva aquest servei.

Així doncs aquest juliol ha sigut el punt de partida d’aquest futur servei “Decidim Catalunya”, que ens permetrà donar un pas més en l’impuls de govern obert a les administracions locals. Ara ens toca començar a treballar intensament en la definició del mateix, de manera que us n’anirem informant de la seva evolució en la mesura que tinguem més detalls i previsions.

 

X