Un 75% d’empleats públics es reuneix virtualment per teletreballar de manera col·laborativa

Us oferim els resultats de l’enquesta realitzada per l’AOC als usuaris d’EACAT i als subscriptors al Blog Administració Oberta, amb l’objectiu d’obtenir informació rigorosa, objectiva i àmplia de les eines tecnològiques que estan fent servir les administracions catalanes per teletreballar de manera col·laborativa.

  • Les respostes han estat recollides durant el període: 30/3/2020 9:00h – 01/04/2020 15:00h
  • El nombre total d’enquestats ha estat de 525
  • El mètode de recollida de la informació ha estat una enquesta telemàtica de 8 preguntes que personal de les administracions públiques catalanes ha contestat escollint entre les opcions d’un llistat o bé omplint el camp ‘Altres’

PERCENTATGE D’ADMINISTRACIONS LOCALS QUE HAN RESPOST A L’ENQUESTA (eliminant les respostes múltiples d’enquestats que treballen a la mateixa administració local)

DISTRIBUCIÓ D’ENQUESTATS PER TIPUS D’ENS AL QUE PERTANYEN

Resum de resultats

Les eines més utilitzades per teletreballar de manera col·laborativa a les administracions públiques catalanes són, ara per ara:

1. OFIMÀTICA I EDICIÓ COMPARTIDA

El 63% dels enquestats utilitza Office 365, seguit d’un 21% que utilitza LibreOffice i un 8% Google Suite.

Altres eines: MS Office 2010, AnyDesk, OnlyOffice.

2. VIDEOCONFERÈNCIA, TRUCADES PER INTERNET, XAT I COMPARTICIÓ DE PANTALLA

El 39% utilitza Microsoft Teams, seguit d’un 25% que diu que, de moment, no realitza videoconferències ni trucades o xats per Internet per teletreballar de manera col·laborativa.

Un 18% utilitza Zoom i un 16% la solució de Jitsi (Nota: Meet.Jitsi és un servei al núvol de programari lliure; la seva política de dades i seguretat, però, no està clara. Per pal·liar aquest inconvenient, Localret ha desenvolupat una solució pròpia, basada en Jitsi, que ofereix de franc al món local: LOCALRETMEET)

Finalment, un 9% utilitza Google Hangouts. Val a dir que la versió gratuïta no permet gravar la sessió però sí la versió de pagament, Hangouts Meet, que està integrada dins la Google Suite.

Altres eines: Cisco WEBEX, Skype, Whatsapp, Gotomeeting, Whereby.

3. PLE TELEMÀTIC I VIDEOACTA

El 49% diu que no utilitza cap solució perquè els plens s’han suspès o bé perquè encara no s’han convocat de nous.

Li segueix un 22% que utilitza Microsoft Teams malgrat la limitació de l’eina: només permet veure 4 usuaris en pantalla de manera simultània, un aspecte que dificulta el debat i les votacions a mà alçada dels Plens. Un 9% utilitza Meet.Jitsi, un 8% Zoom, un 3% Google Hagouts Meet, i un 2% PlenoDigital i Actadigital respectivament.

Altres eines: Cisco WEBEX.

4. COMUNICACIÓ COL·LABORATIVA

El 96% utilitza el correu-e, seguit d’un 81% que utilitza els grups de Whatsapp.

Cal dir que aquestes eines, incloent-t’hi Telegram amb un 7% d’usuaris, no són eines especialitzades en treball col·laboratiu. Els sistemes o plataformes de comunicació i col·laboració unificada, com Microsoft Teams (32% d’usuaris) o Slack (3%), combinen el xat amb les videotrucades, permeten crear canals per mantenir converses en grup o privades, així com pujar arxius per compartir i editar simultàniament.

Altres eines: Jabber de Cisco, Discord, Softros LAN.

5. EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL

El 33% utilitza OneDrive.

El mateix percentatge, un 33%, diu que no emmagatzema fitxers al núvol perquè accedeix al servidor de fitxers del seu ens via VPN o bé a una solució pròpia, i un 20% utilitza Google Drive.

Altres eines: Owncloud, Nextcloud.

6. GESTOR DE TASQUES I PROJECTES

El 46% utilitza el gestor d’expedients de l’ens (Absis, Actio, Apeiron, Audifilm, esPublico Gestiona, Aytos, etc.).

El 27% diu que no utilitza cap gestor de tasques i/o projectes i el 16% una solució pròpia tipus BPM. Un 6% utilitza MS Planner i un 5% Trello.

Altres eines: Asana, Basecamp, KanbanFlow, Jira.

7. SIGNATURA ELECTRÒNICA

El 42% utilitza el gestor d’expedients per signar documents.

El 38% signa amb PDF i el 17% ho fa amb el Portasignatures d’AOC. El 17% que ha respost “cap” al·lega que no té signatura-e o bé no disposa de lectora de certificats en targeta a casa.

Altres eines: Firmadoc, VidSigner, eSigna, Xolido Sign.

8. EINES PER FER PLUJA D’IDEES I DEBATS EN LÍNIA

El 77% diu que no utilitza cap eina per generar pluja d’idees, debatre o prendre decisions en grup.

Només un 1% utilitza Mentimeter o Padlet respectivament.

Altres eines: Bubbl.us, Kahoot.

Seguiment de l’enquesta

L’enquesta sobre eines per teletreballar de manera col·laborativa a l’administració pública continua oberta. Podeu fer el seguiment dels resultats que es van obtenint en línia.

Hem actualitzat la Guia del Teletreball Col·laboratiu per a l’Administració Pública amb una mostra representativa d’ens usuaris de cadascuna de les eines proposades a l’enquesta.