Millores a la visualització de l’organització del Consistori i la gestió econòmica al portal de transparència

El proper 8 d’abril s’incorporen millores funcionals i correctius al portal de transparència i al portal de dades obertes que ofereix l’AOC amb la col·laboració de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

Principals novetats:

Nou mòdul de configuració avançada dels ítems d’organització política

Incorporació d’un nou mòdul que facilita als ajuntaments millorar la visualització dels ítems claus associats a la organització municipal (cartipàs municipal, els càrrecs electes, els grups polítics, els òrgans de govern, així com els alts càrrecs i personal eventual i/o directiu), sota un model estàndard i àgil mitjançant una visió integrada dels diferents ítems, per avançar en una millor navegabilitat, usabilitat i reutilització de la informació pública des del propi portal.

És important afegir que aquests treballs han sigut compartits amb els diferents membres de la XGT,  però també amb l’equip del Laboratori de comunicació de la UAB (Segell Infoparticipa). Així doncs, si s’apliquen les millores d’aquest nou mòdul, es constata una millora important de la visualització al portal de transparència del conjunt d’indicadors del grup 1-11 del segell d’Infoparticipa.

Així doncs, si sou un ajuntament, disposareu d’aquesta funcionalitat al portal d’edició.  Per defecte apareix desactivada, però seguint aquest  manual, podreu avançar en la seva parametrització.

Nou mòdul d’indicadors de gestió econòmica

Incorporació d’un nou mòdul al portal de transparència per explicar a la ciutadania  diferents indicadors de gestió econòmica en un format gràfic, entenedor i proper.

El nou mòdul facilita visualitzar al portal un seguit d’indicadors com el pressupost, l’endeutament, les inversions, la càrrega fiscal o les liquidacions d’ingressos i de despeses.

A més a més facilita la visualització de les dades dels darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i català.

Cal destacar que totes es dades s’han obtingut a partir de diferents fonts supramunicipals, i s’han fet públiques als diferents portal de dades obertes dels ens que disposen del portal de Transparència i dades obertes de l’AOC, i per tant es troben en format obert i reutilitzable.

Aquest mòdul, estàndard per a tots els ajuntaments, es trobarà disponible tant des de la “portada” del portal de transparència, com al detall de la família de “Gestió econòmica” disponible Per activar-lo des de l’edició només cal canviar a VISUALITZACIÓ indicant SI.

Principals correctius aplicats entorn de Transparència

 • S’han actualitzat tots els ítems de transparència als canvis de codificació que ha suposat la nova versió dels indicadors INFOPARTICIPA 2019, i s’ha substituït a les metadades la versió publicada (referent a la darrera classificació vigent des de 2017).
 • S’ha resolt una incidència tècnica que impedia ajustar l’ordenació de les dades manuals per a l’ítem de “càrrecs electes”.

Principals correctius aplicats entorn de dades obertes

 • S’ha millorat la interrelació entre dades obertes i transparència, de manera que ara quan al portal de transparència es publica una taula amb origen dades obertes, existeix la possibilitat de configurar com es vol la vista i ordre dels camps.
  • Recordeu que aquesta funcionalitat requereix disposar del portal de dades obertes amb possibilitat d’autogestió. Més informació al següent enllaç
 • S’ha resolt una incidència associada a la funcionalitat API ODATA al CKAN.
 • S’han publicat en dades obertes nous conjunts de dades. Concretament:
  • Les taules usades pels indicadors de gestió econòmica.
  • Les taules amb informació sobre eleccions municipals 1979-2019 (en percentatge de vots i participació). Aquestes darreres dades també són consultables i descarregables per la ciutadania  des del nou mòdul d’ítems d’organització política.

Les tasques de desplegament d’aquesta nova versió s’iniciaran a partir de les 12h del matí del dia 8 d’abril, i acabaran al voltant de les 17h. És possible que durant la jornada es puguin produir talls de servei de caràcter puntual. Disculpeu les molèsties que aquest desplegament us puguin ocasionar.

X