Nova versió de la bústia de lliurament de factures d’eFACT

El pròxim dia 9 de setembre estrenem un nou entorn per al lliurament i la consulta de factures del servei eFACT, amb un nou disseny de la interfície que el fa més intuïtiu i també més usable per a l’usuari.

Com fins ara, aquest entorn permet el lliurament de factures així com la seva consulta. Com a novetat:

  • Consulta de codis DIR3: Ara podem consultar els codis de les unitats administratives de cada ens, els codis DIR3. Pròximament serà necessari informar aquests codis a les factures per a poder-les adreçar a l’ens.
  • Una única bustia de lliurament: Amb aquest entorn, no hi haurà un URL de bústia de lliurament per ens, sinó que la bustia serà única per a tots els ens. Aquest canvi no afectarà a les URLs que actualment ja estan funcionant.

Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-enviar-factures-electroniques-traves-de-la-nova-bustia-de-lliurament-defact-2/

X