El Prat de Llobregat publica en dades obertes els efectes de la COVID-19 a la ciutat

L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha publicat al seu web un estudi independent encarregat per l’Ajuntament que permet conèixer millor l’impacte sanitari, social i econòmic de la COVID-19 al municipi.

L’estudi s’ha fet sobre una mostra de 800 persones seleccionades de forma aleatòria i proporcional a unes quotes d’edat i gènere. El treball de camp es va fer entre el 4 i el 9 de maig telefònicament amb un marge d’error del 3,54 %.

L’estudi revela que el 50,4 % dels veïns i veïnes del Prat de Llobregat està suportant bé el confinament, mentre que un 21,5 % afirma que ho està portant malament.

Des de l’AOC volem remarcar la bona pràctica de foment del portal de dades obertes de l’Ajuntament del Prat de Llobregat per a potenciar la difusió dels resultats.

El portal de dades obertes de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, basat en la solució que AOC posa a disposició de tots els ens locals, disposa d’un nou conjunt de dades -“Efectes de la COVID-19 a la ciutat”- que complementa l’informe tot facilitant la descàrrega de les dades detallades per fer les prospeccions oportunes.

Portal de Dades Obertes del Prat de Llobregat amb el nou conjunt de dades “Efectes de la COVID-19 a la ciutat” i el seu detall

Si sou un ens locals i us interessa avançar en la potenciació de dades obertes pròpies i poder treballar en exemples com aquest, us deixem un seguit de recursos tècnics i de divulgació:

X