Generalitat, món local i AOC refermen l’impuls de la digitalització de l’Administració

El plenari del Pacte Nacional per a la Societat Digital (PNSD) s’ha reunit al Palau de Pedralbes amb la presència del Sr. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i president del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), i representants de les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, el consorci Localret, l’AMC i FMC.

En la sessió s’ha acordat desplegar, sota el lideratge i coordinació de l’Administració Oberta de Catalunya i les diputacions, un model d’administració digital a les administracions públiques catalanes. Per a fer-ho efectiu, s’impulsaran les mesures organitzatives i econòmiques necessàries per fer front a aquest compromís.

Per altra banda, en el plenari s’ha acordat accelerar l’impuls del desplegament de la fibra òptica al territori, de forma conjunta i coordinada entre les Administracions signants, preveient les inversions pressupostàries necessàries per a fer-ne front –cadascú en l’àmbit de les seves responsabilitats competencials i territorials- amb l’objectiu de connectar tots els municipis i zones d’activitat econòmica amb nuclis poblats de més de 50 habitants el 2023.

I, també, s’ha decidit desplegar un model de ciberseguretat per a l’administració local, mitjançant l’establiment de mesures, eines i models de coordinació operativa entre les administracions públiques de Catalunya i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

El pacte s’ha renovat i ha incorporat dos nous àmbits d’actuació als existents: “Societat digital”, per capacitar i apoderar a la ciutadania i “Grans ciutats” per abordar les actuacions del PNSD des de la complexitat urbana de les ciutats.

També s’han afegit dos nous reptes als deu originals, “aconseguir un país cibersegur” i  “vetllar per la reducció de l’escletxa digital”, ha establert la coordinació dels reptes i iniciatives del PSND amb les estratègies digitals de la Generalitat i ha augmentat en 185 milions d’euros, el pressupost total estimat per a la seva execució, uns 785 milions d’euros.

El Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya es va signar 24 d’octubre de 2016 pel Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Localret per establir mecanismes de col·laboració, fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital a tot el territori català i donar una resposta als grans reptes que planteja la revolució digital.

Documentació d’interès

X