Esbrineu les consultes de Via Oberta necessàries pels vostres procediments

En la tramitació electrònica cal adaptar els procediments perquè no siguin una imitació del món paper. Sovint, però, la reenginyeria pateix el llast de les circumstàncies pròpies de l’Administració. És a dir, s’han de fer malabarismes entre el que es desitja i la realitat: de quin pressupost es disposa, l’adequació a la normativa europea, estatal i catalana, els recursos, la seguretat i la gestió (o resistència) del canvi.  A més, el volum de feina sovint dificulta repensar els processos.

Però, en definitiva, el que cal garantir és que tots els ciutadans gaudeixin dels serveis bàsics d’Administració electrònica, independentment dels recursos de l’administració amb la que es relacionen. Cal implicar-se per aprofitar els sistemes de cooperació que tenen les administracions, entre ells, la interoperabilitat.

És per aquest motiu que us proposem dues maneres de repensar els vostres processos i fer-los més interoperables.

En el document annex, hi trobareu una matriu que inclou totes les modalitats de consum dels serveis de Via Oberta i, al seu costat, exemples de procediments tipus que podeu gestionar des del vostre ens.

Cal que agafeu la vostra normativa (ordenança fiscal, ordenança municipal de tinença i protecció dels animals; subvencions per activitats educatives; ajuts de menjador, etc.) i aneu marcant en la matriu les dades que ara sol·liciteu per tramitar-la. D’aquesta manera, anireu configurant el llistat de consultes que podeu dur a terme mitjançant Via Oberta.

Una altra manera que us proposem per esbrinar el potencial interoperable del vostre  procés seria elaborar un document amb quatre columnes. En la primera hi indicaríeu l’article o la base. En la segona, explicar què demana la normativa; en la tercera, quin organisme té la dada i, finalment, una quarta columna amb el servei d’interoperabilitat que li correspon. Per exemple: Columna 1, Base 4.1.1; Columna 2, “Complir amb les obligacions de la Seguretat Social”; Columna 3, “TGSS”; Columna 4, “Situació del deute”.