Més funcionalitats al quadre de comandament o nous estats pels ítems, novetats del Portal de Transparència (entorn privat)

Finalment ja tenim data per a aplicar les novetats al portal de transparència i serà el proper dia 22 de maig quan incorporarem les diferents millores i correccions a l’entorn del treballador públic. Concretament:

1) Creació d’un nou estat per als ítems: NO APLICA

En la gestió del ítems del portal s’ha creat un nou estat: NO APLICA. Aquest nou estat està pensat principalment per als ens locals dependents que, per la seva idiosincràsia i competències, sovint deixen molts ítems buits o no informats. Els ítems amb indicació NO APLICA,  NO seran públics al portal NI comptaran en els % d’emplenament del quadre de comandament.

Tot i això entenem que aquest nou estat també pot ser útil per a qualsevol ens locals sempre i quan es tractin d’ítems que no han d’informar. Per exemple els ajuntaments que no disposin de Junta de Govern local podrien indicar l’estat NO APLICA en aquest ítem.

2) Millores en l’àmbit del Quadre de Comandament

S’han realitzat diferents millores a l’entorn del Quadre de Comandament de Transparència dels ens locals en diferents aspectes. Concretament:

  • S’han afegit els dies de caducitat a títol orientatiu per a cada ítem

  • S’ha afegit el detall del nou estat per als ítems: NO APLICA

  • S’ha aprofitat per resoldre algunes contradiccions als percentatges d’emplenament del tauler de control, fent que no s’incloguin ítems que són subcategoria d’altres. Concretament amb els ítems “Pressupost” i “Liquidació de Pressupost” quedant de la següent manera:

  • S’han incorporat els instruments de gestió del “fact checking” al quadre de comandament amb la possibilitat de veure els comentaris de la ciutadania, gestionar-los exportar-los.

3) Adequació de fitxes a Municat i actualització nomenclatura interna ítems

S’han adequat els enllaços dels ítems del portal directament cap a les fitxes de Municat, així el detall de la tipologies d’ítem en la informació interna del portal en mode edició, seguint la nomenclatura següent:

  • Automàtic amb dades obertes [A]
  • Automàtic amb redirecció [A*]
  • Manual estructurat [M]
  • Manual no estructurat [M*]

Cal destacar que les tasques de desplegament d’aquesta nova versió començaran a partir de les 12h del dia 22 de maig i acabaran al voltant de les 18h. És possible que durant la jornada es puguin produir talls de servei puntuals. Disculpeu les molèsties que aquest desplegament us puguin ocasionar i esperem que tots aquests canvis estiguin disponibles a partir del dia 9 de maig als diferents portals de transparència.

X