L’eNOTUM s’adapta a la Llei 39/2015

La nova versió d’eNOTUM dóna cobertura als requeriments de la llei 39/2015. A l’entorn d’EACAT, s’han fet els següents canvis:

  • S’ha afegit un marcador per poder indicar que la notificació és complementària a la de paper. Aquest cas és el del ciutadà que ha triat ser notificat en paper. No obstant l’administració ha de posar a disposició del ciutadà aquesta notificació, a la seu electrònica de l’ens.
  • A la cerca avançada, s’ha afegit la cerca de notificacions complementàries (recordeu que el canal preferent triat pel ciutadà, en aquest cas, és el de paper).
  • En aquesta nova versió es pot indicar l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon mòbil.

A l’entorn de ciutadà, s’ha desenvolupat:

  • Quan l’administració diposita una notificació complementaria a la de paper a la seu electrònica, i el ciutadà accedeix, eNOTUM pregunta al ciutadà si vol canviar de canal de notificació per a aquell procediment. En cas que el ciutadà indiqui que vol canviar de canal, eNOTUM li demana el seu mail i/o el seu mòbil per a ser avisat en la propera notificació electrònica. Si tria que no vol canviar de canal, es manté com a canal preferent de notificació, el paper.
X