Criteris per a un procés participatiu de qualitat

La Xarxa de Governs Transparents ha elaborat el document “Criteris de qualitat per a processos participatius” per al món local, que recull, de manera senzilla i metòdica, quins són els principals elements per a realitzar un procés participatiu de qualitat.

El grup de participació ciutadana que forma part de la Xarxa de Governs Transparents ha recollit en un document elements i criteris de qualitat útils per als governs locals que vulguin desenvolupar processos participatius.

La participació és una eina amb un gran potencial per a la millora democràtica però podria tenir efectes negatius si no es duu a terme amb compromís i rigor. En canvi, el concepte de govern obert, que marca actualment la governança de qualsevol país occidental, suposa un esforç en la direcció de la millora de la democràcia, posant a l’abast de la ciutadania més i millor informació amb programes de transparència i dades obertes, i fent més accessible la participació de la ciutadania en les decisions públiques.

Per tal de ser d’utilitat per als governs locals que vulguin desenvolupar processos participatius, doncs, el document ofereix un conjunt d’elements per a la reflexió a l’hora d’impulsar processos participatius, sotmesos a les condicions particulars de cada context. Els autors insisteixen, però, que aquest guió breu no pretén ser un llistat exhaustiu ni una recepta estàndard.

X