El Consorci AOC deixa d’emetre certificats d’entitat

Tal i com us vam informar en el post del 10 de febrer , a partir de  l’1 de juliol d’aquest any  tots els prestadors de serveis de certificació han de deixar d’emetre certificats d’entitat  tant en programari com en targeta.

El Consorci AOC, seguint aquesta obligació i l’aplicació del Reglament (EU) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE, eliminarà del seu catàleg els certificats d’entitat en targeta (CEISR) i en programari (CEIXSA) el proper 30 de juny.

Les aplicacions que fan servir aquests tipus de certificats encara estan reflexionant sobre quines són les millors alternatives. Davant d’aquesta indefinició nosaltres us recomanem que sol·liciteu una nova emissió de tots aquells certificats d’entitat que us caduquin al llarg del 2016 i durant el 2017. Tots els certificats emesos abans de 1 de juliol continuaran sent validats per les aplicacions durant la seva vigència (4 anys). Podeu consultar els vostres certificats i les seves caducitats a través de l’apartat informes de la carpeta del subscriptor.

Per una altra banda, en cas dels tràmits relacionats amb l’Agència Tributària, existeix la possibilitat que amb el certificats d’entitat actual o bé presencialment a través del seu mòdul de representació es pugui autoritzar a persones físiques a realitzar tràmits en nom de l’entitat. És a dir amb la T-CAT realitzar tràmits que fins ara es feien amb el certificat d’entitat.

 

Per a qualsevol qüestió al respecte podeu contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari.

X