Publicat un informe de recerca sobre Justícia oberta

law-677940_1280El concepte de Govern obert es basa en els principis fonamentals de transparència, participació i col·laboració, l’objectiu del qual és obrir la porta de la gestió de les qüestions públiques a la ciutadania.

Amb l’objectiu d’identificar l’analogia i possibles aplicacions pel que fa a aquesta filosofia d’obertura i principis inspiradors del govern obert a l’àmbit de la justícia, s’ha publicat l’informe Justícia oberta: transparència i proximitat de la justícia dins l’actual context d’Open Government, una recerca de Carlos E. Jiménez Gómez.

Es tracta d’un informe adreçat a establir l’encaix de processos amb la filosofia de l’Open Government i els seus principis (principalment participació, col·laboració, transparència) dins un nou concepte d’Administració de Justícia en el model de Civil Law amb una perspectiva de Justícia Oberta.

Amb especial atenció al Common Law i el dret comparat, s’analitzen 105 iniciatives a nivell internacional i en base a 23 variables es seleccionen i expliquen tres casos a on principis de participació, col·laboració i transparència són aplicats a l’àmbit de la justícia.

La metodologia inclou anàlisi documental, anàlisi del ciberespai (anàlisi semàntic de xarxes socials), una enquesta realitzada a 117 persones, i entrevistes a experts. Els resultats parlen d’innovació, obertura, accés i proximitat de la justícia, les TIC a l’àmbit legal, gestió del canvi i modernització, així com transparència, participació i col·laboració a l’àmbit de la justícia. Es termina amb unes conclusions, futurs treballs i recomanacions.

Podeu accedir al document complet de recerca, tan en castellà com en català, a l’enllaç següent: Recerca Justícia oberta

 

X