La Diputació de Barcelona impulsa el desenvolupament de les ‘smart regions’

quadre_comandamentLa gestió de les ciutats és un dels aspectes fonamentals de les polítiques del segle XXI, donat que cada vegada hi ha un major percentatge de població mundial que viurà en elles, enfront els entorns rurals. En aquest sentit, governs i empreses privades treballen per implantar noves tecnologies que facilitin la gestió de les ciutats, com ara sensors per controlar el trànsit, il•luminació intel•ligent, sistemes d’informació sobre el transport, reg intel•ligent per als jardins o processos administratius via Internet, entre d’altres, per tant, és necessari adaptar les infraestructures als nous temps per donar pas a les anomenades smart cities.

En aquest sentit, aquesta setmana se celebra a Barcelona l’Smart City World Congress, que és el principal congrés internacional del sector de les ciutats intel•ligents, amb la presència de més de 400 ciutats d’arreu del món, unes 200 empreses i més de 400 ponents, i on la Diputació de Barcelona hi participarà.

Els objectius d’una ciutat intel•ligent passen per millorar la qualitat de vida de les persones, obrar en pro de la sostenibilitat econòmica i ambiental, procurar una gestió eficient dels serveis, treballar per a la innovació en materials, recursos i models, i utilitzar la tecnologia de manera intensiva.

Les infraestructures d’aquestes ciutats prenen especial importància, ja que tots els serveis, ja siguin públics o privats, han de treballar de manera integral connectats entre si. La informació es converteix en la millor eina per aportar coneixement, afegir valor i generar eficiència i les noves tecnologies de la informació i la comunicació aporten eines que interpreten totes les dades que es generen.

Fomentar plans d’eficiència i estalvi energètic als municipis i la utilització de les energies renovables mitjançant sistemes per mesurar i controlar el consum d’energia, per exemple, i facilitar la gestió interna dels municipis a través d’eines TIC són dues de les prioritats de la Diputació de Barcelona. En aquest àmbit, el núvol de la Diputació, un cloud privat municipal amb aplicacions, recull tota la informació sobre infraestructures i gestió municipal per a ajuntaments. Per la seva banda, el portal de dades obertes posa a disposició dels usuaris totes les dades que es destil•len de la ciutat intel•ligent perquè empreses, associacions i ciutadans les facin servir en la creació de nous productes i serveis que aportin valor, innovació i impuls social i econòmic.

Per a més informació, podeu consultar el següent article: La Diputació de Barcelona impulsa les Smart Regions

X