Eines per al tractament de dades obertes

binary-codeLes dades obertes tenen un enorme actiu per a la seva utilitat pública, sempre i quan s’ofereixin en formats digitals estàndards i oberts, seguint una estructura clara i fàcilment comprensible.

Cada cop són més els organismes i les institucions que comparteixen les seves dades i , donat que no hi ha un únic lloc on trobar-les, cal saber com localitzar-les i manipular-les correctament.

A la xarxa hi ha disponibles guies i manuals d’ajuda per localitzar les dades obertes que ens interessen, així com eines útils per a capturar, processar, analitzar, publicar i visualitzar-les. En funció del seu objectiu i característiques, cada eina pot ser utilitzada en una o més fases del cicle de vida de les dades obertes:

  • Captura: són eines que permeten capturar dades a partir d’una font o origen, com per exemple l’extracció de dades d’un web per scrapping, la importació de taules, …
  • Preprocessament: són les eines que ajuden a preparar les dades per a ser analitzades posteriorment.
  • Anàlisi: eines que permet extraure coneixement de les dades, com ara detectar patrons en les dades, crear models que expliquin el comportament de certa variable, …
  • Visualització: són les eines que generen visualitzacions de les dades o dels resultats obtinguts durant la seva anàlisi, per tal de mostrar el coneixement extret.

A continuació us facilitem un recull de les millors eines per al tractament de dades obertes, des de l’experiència del Regne Unit, país capdavanter en l’obertura de dades: Tools for the Open Data Challenge Series

 

X