Consulta el balanç mensual del Servei de Suport

El Consorci AOC, en la seva voluntat de servei a les Administracions Públiques de Catalunya i en el seu compromís de transparència en la gestió dels seus serveis, ha decidit publicar mensualment un informe sobre el Servei de Suport, servei transversal per excel·lència de tota organització.

Aquest informe és addicional a l’informe que mensualment es publica sobre l’activitat de la resta de serveis del Consorci AOC.

L’informe, tot i que iniciat aquest passat mes de setembre, recull l’evolució mensual de diferents indicadors al llarg del 2014. Entre aquests indicadors destaquen: el compliment de l’Acord de Nivell de Servei de Suport, les peticions de suport ateses, l’índex de satisfacció dels usuaris, les altes de serveis gestionades, etc.

En aquest sentit, aquest mes de setembre el servei de Suport ha complert l’acord de nivell de servei en quant a la gestió de peticions dins del termini; les peticions de servei han pujat respecte l’agost, situant-se lleugerament per sobre de la mitjana de peticions mensuals; i la satisfacció dels usuaris en un baròmetre de l’1 al 10, en els diferents paràmetres, es mou entre el 7 i quasi el 8. Pel que fa a les altes de serveis, la mitjana dels diferents serveis se situa per sota dels 15 dies laborables, tal i com s’estableix a l’Acord de Nivell de Servei.

Podeu consultar l’informe complet en el següent enllaç: Informe

X