Via Oberta i els beneficis de la reducció de càrregues administratives

Els serveis de verificació i consulta de dades de Via Oberta faciliten a les administracions públiques catalanes el compliment de la seva obligació de no demanar als ciutadans documents que estiguin en poder d’altres administracions (sigui quina sigui aquesta: AGE, CCAA , EELL). Aquests documents es substitueixen per una consulta en línia a Via Oberta.

Aquest model simplifica enormement les gestions dels ciutadans davant les administracions públiques ja que es minimitza la documentació addicional que el ciutadà ha de presentar per a la gestió d’un tràmit. Però a més, suposa un gran estalvi econòmic per diverses vies:

  1. No cal emetre en paper el certificat oficial inicial,
  2. no cal una fotocòpia d’aquest certificat,
  3. tampoc cal una fase de confrontació,

 i l’assegurament de la qualitat de les dades, que evita la falsificació i el frau!

X