Jornada “Els departaments TIC del futur” (CESCA)

Avui dia, les tendències d’externalització, consumerització, cloud, etc, estan provocant canvis en els departaments TIC de les organitzacions i, per tant, en els professionals de les TIC. Aquests departaments, que en els darrers anys s’han encarregat de gestionar infraestructures, passaran probablement a orquestrar diversos serveis externs en el futur.

El propòsit de la TSIUC’13 és, d’una banda, conèixer la visió que diferents experts tenen dels departaments TIC en els propers 5-10 anys i la transformació que preveuen que s’hi produirà. D’altra banda, l’objectiu és tractar també la gestió del canvi, posant especial atenció en els recursos humans, essencials per tirar endavant amb èxit qualsevol procés de transformació d’una organització.

Més informació a “Els departaments TIC del futur”

Vídeo de la primera part de la jornada:

Vídeo de la segona part de la jornada:

X