Es crea l’Oficina de Processos i Administració Electrònica

En el DOGC d’avui, 27 de juny, s’ha publicat el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Es crea l’Oficina de Processos i Administració Electrònica, en substitució de l’anterior direcció general,  de la qual depenen dues àrees funcionals: l’Àrea de Qualitat i Millora de Processos i l’Àrea de suport al Desenvolupament de l’Administració Electrònica.

 

X