Consulta pública sobre la reutilització de la informació del sector públic

La Direcció General de Redes de Comunicaciones, Contenido y Tecnología de la Comissió Europea ha llançat una consulta pública amb l’objectiu de demanar opinions i informació addicional sobre la publicació de directrius relatives a les llicències normalitzades recomanades, els conjunts de dades i el cobrament per la reutilització de la informació del sector públic.

La consulta, dirigida a ciutadans i tot tipus d’organitzacions i, en concret, a “re-usuaris” d’informació del sector públic (ja siguin empreses o particulars), organismes del sector públic i experts en reutilització de dades, pretén alliberar la informació dels organismes públics i la reutilització real de la mateixa, garantint la transparència del sector públic. El termini per a la presentació de contribucions finalitza el dia 22.11.2013.

Podeu accedir al qüestionari.

X