L’OCDE presenta l’estudi ‘Reaping the Benefits of ICTs in Spain’

L’OCDE va presentar ahir, 31 de maig, l’estudi ‘Recollint els beneficis de les TIC a Espanya’, un estudi estratègic sobre les infraestructures de comunicacions i l’administració sense papers.

El document fa una clara aposta per expandir l’ús de l’administració electrònica com una via per aconsegur unes administracions més eficients i eficaces i, com a conseqüència, per ajudar a la recuperació del creixement de l’economia i l’equilibri dels pressupostos públics. Per tant, l’estudi tracta l’administració-e com a vector de transformació i no merament com a centre de despesa, remarcant la idea que una administració pública digitalitzada no suposa per sí sola que els serveis públics que es presten siguin ni més senzills ni generin major confiança. És a dir, allò tant obvi que amb la mera electrificació d’un tràmit no s’aconsegueix un tràmit millor.

Entre les propostes del document destaca la necessitat de definir una nova estratègia compartida pel conjunt d’administracions que aposti per la cohesió i coordinació de les polítiques i per una estandarització d’infraestructures i components comuns. Principis aquests que ja són presents a l’ADN del model català d’administració electrònica definit fa una dècada i reforçat en la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Més informació seguint aquest enllaç.

X