L’ICS, ens pilot del projecte d’incorporació del format de factura INVOIC a l’e.FACT

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha estat l’ens pilot del projecte d’incorporació del format de factura INVOIC d’EDIFACT a l’eFACT, el servei de facturació electrònica que el Consorci AOC posa a disposició de les administracions públiques catalanes i els seus proveïdors. L’EDIFACT és un estàndard d’intercanvi electrònic de dades (EDI) desenvolupat per les Nacions Unides de caràcter global i multisectorial i s’utilitza en la transmissió de documents electrònics de la cadena de subministrament i, en particular, en facturació electrònica. Els típics sectors d’aplicació són la distribució, automoció, farmacèutic, finances, logística, transport i turisme, entre altres.

Avantatges de la incorporació del format de factura INVOIC a l’e.FACT

La integració d’EDIFACT al servei e.FACT sorgeix arran la petició de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial (AECOC) al Consorci AOC. AECOC és el representant a Espanya de GS1, organització privada dedicada a l’elaboració i aplicació de normes mundials i solucions per millorar l’eficiència i visibilitat de les cadenes de subministrament de forma global i en tots els sectors. GS1 és una organització integrada a nivell mundial, amb més de 30 anys d’experiència en els estàndards mundials.

L’acceptació d’EDIFACT al servei e.FACT pretén augmentar el desplegament de la factura electrònica al sector públic aprofitant que un elevat col·lectiu d’empreses usuàries d’aquest estàndard són proveïdores de les administracions públiques.

La implantació de factures amb EDIFACT al servei e.FACT s’ha fet de manera que el hub o intercanviador responsable de la distribució de factures d’e.FACT admeti les factures EDIFACT i les converteixi a Facturae, format de facturació electrònica emprat per les administracions públiques catalanes. La conversió de formats permetrà que tant les empreses que tinguin serveis de facturació electrònica amb EDIFACT com les administracions receptores usuàries d’e.FACT puguin relacionar-se sense necessitat d’inversions addicionals, permetent un major desplegament de la facturació electrònica.

En concret, el sector de salut (serveis de salut públics, hospitals privats, laboratoris farmacèutics, proveïdors sanitaris i majoristes farmacèutics) és representatiu en l’ús d’EDIFACT per a l’intercanvi de documents electrònics. En particular, l’ICS ha participat com a pilot del projecte arran la implantació d’EDIFACTen les seves transaccions amb els seus proveïdors.

L’ICS, adherit al servei e.FACT des de 2010, rep les factures electròniques a través del GEFACT de la Generalitat de Catalunya, plataforma integrada al hub del Consorci AOC per la distribució de factures als proveïdors de la Generalitat i organismes dependents.

Fins al mes de maig, l’ICS ha rebut mes de 1.500 factures electròniques dels primers 31 proveïdors del sector sanitari que s’han adherit al nou sistema. Sense considerar la promoció en curs i sols tenint en compte les dades històriques d’aquests proveïdors, el nombre total de factures que es conciliarien en un any de forma automàtica seria ja del 8% del total i el 21% de les de compra centralitzada.

En breu, s’oferirà aquesta nova funcionalitat a la resta d’administracions públiques usuàries del servei e.FACT.

X