El Consorci AOC participa en la posada en marxa de les notificacions electròniques de denúncies de trànsit

Per rebre les notificacions per via telemàtica cal fer una sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) i disposar d’un certificat digital com l¿idCAT de l¿Agència Catalana de Certificació. La notificació electrònica és gratuïta i té els mateixos efectes jurídics que la notificació en paper.

La STC ha desenvolupat aquest projecte gràcies a la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana, de l’Oficina pel Desenvolupament de l’Administració electrònica i del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

A part de la sol·licitud de subscripció a les notificacions electròniques hi ha altres tràmits que es poden per via telemàtica:

  • Presentació d’al·legacions i recursos de procediment sancionador de trànsit.

  • Identificació del conductor/a.

  • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.

El procediment es fa a través d¿Internet en aplicació de l¿entrada en vigor el 25 de novembre de la tercera i darrera fase de la nova Llei de trànsit (Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora).

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa de presentació de la posada en marxa posa en marxa del procediment de notificacions electròniques de denúncies.

X