idCAT

La identitat digital dels ciutadans de Catalunya disponible de forma gratuïta a les més de 220 entitats de la xarxa idCAT

Descripció

Amb la voluntat d’apropar els serveis als ciutadans, l’AOC estableix la possibilitat de crear entitats de registre idCAT. Una ER idCAT és un ens o departament que col·labora amb l’AOC, en la prestació de serveis de certificació per a la ciutadania, concretament per a emetre i gestionar certificats idCAT i l’idCAT al mòbil.

Les entitats de registre passen a formar part de la jerarquia pública de certificació de Catalunya i es regeixen per la regulació de serveis de certificació feta pel Consorci AOC, així com pels procediments operatius, de seguretat i d’arxiu i les condicions específiques del servei.

Una Entitat de Registre idCAT ha de disposar dels rols següents:

  • Responsable del servei: persona que actuarà com a enllaç entre l’Entitat de Registre i el Consorci AOC i que controlarà el funcionament del servei idCAT. És necessari disposar de més d’un responsable pels casos d’absència del primer.
  • Operadors: persones de l’Entitat de Registre (mínim 2) que tramitaran les emissions i gestions del certificat idCAT

Funcionalitats

Emetre i gestionar certificats idCAT a la ciutadania per dotar-los d’una eina per poder realitzar tràmits en línia amb l’administració i impulsar l’e-administració.

Beneficis

Permet a les administracions acostar aquest certificat a la ciutadania

Permet l’accés electrònic segur (identitat digital) per part de la ciutadania als tràmits telemàtics oferts per les administracions públiques i poder signar electrònicament.

A qui va adreçat?

Aquest servei va adreçat a aquelles administracions públiques catalanes que desitgin constituir-se com a Entitats de Registre idCAT.

Estat del servei

Aquest servei s’ofereix a les administracions públiques catalanes des de 2004, amb una xarxa de més de 200 ER idCAT repartides per tot el territori català. Podeu consultar-les al web de l’idCAT.

Requisits previs

El vostre ens ha d’estar donat d’alta a l’EACAT i disposar d’un usuari a la plataforma. Com tenir un usuari a l’EACAT amb accés al catàleg de serveis del consorci AOC?

– cal que demaneu al gestor d’usuaris del vostre ens que us creï un usuari, en cas que no en disposeu. Podeu consultar-ne el nom, tot contactant amb nosaltres a través del nostre portal de suport ER idCAT.

Els usuaris que hagin de tramitar la documentació relacionada amb el servei idCAT han de tenir assignat el permís de “Sol·licitud de serveis AOC” de l’EACAT.

Procés de sol·licitud

  1. Si ja sou Entitat de Registre idCAT (certificat) i voleu ser Entitat de Registre idCAT Mòbil consulteu aquest apartat.
  2. Si encara no sou Entitat de Registre idCAT cal que seguiu els passos següents:

Accedir a la plataforma EACAT – Tràmits – Prestador Consorci AOC – AOC Sol·licitud serveis – tramesa Fitxa d’Entitat de Registre idCAT. Descarregar la Fitxa de l’apartat Documentació de la fitxa de la tramesa, emplenar-la, signar-la electrònicament i remetre-la a través de la mateixa plataforma. En aquesta fitxa s’acceptaran les condicions generals del Consorci AOC i les Condicions específiques de prestació del servei ER idCAT que impliquen la constitució com a Entitat de Registre idCAT (certificat i mòbil).

Un cop acceptada la vostra sol·licitud, el procés de constitució constarà de les parts següents:

– Emplenar la documentació necessària.

– Sol·licitar per l’EACAT els certificats d’operador idCAT pel personal de l’ens que prestarà el servei idCAT.

– Formar als operadors que prestaran el servei idCAT. El Consorci AOC es posarà en contacte amb l’ens per a gestionar-ne la formació.

– Assignar permisos als operadors a través del servei de Via Oberta, a l’apartat de Serveis Digital de Catalunya, per poder emetre idCAT Mòbil.

Més informació

Documentació d’alta al servei

Emissió del certificat idCAT

Manual Entitat de Registre idCAT Mòbil

Blog de les entitats de registre idCAT

Al blog les entitats de registre idCAT hi trobareu informació relacionada amb el certificat digital idCAT i totes aquelles qüestions d’interès per al desenvolupament de les vostres funcions com a Entitat de Registre idCAT.

Es tracta d’un espai de trobada entre el Consorci AOC i els operadors i responsables del servei, on us expliquem les millores del servei, us fem arribar informació general, etc. És gestionat directament pel personal del servei idCAT.

Què és?

idCAT Mòbil és el servei d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon mòbil que el Consorci AOC ofereix al Sector Públic de Catalunya com a alternativa a l’ús dels certificats digital. Les principals característiques d’aquest servei són les següents:

  • Aquest sistema permet als ciutadans, majors de 16 anys, actuar electrònicament davant les administracions públiques catalanes amb un nivell de seguretat mig d’acord amb el què estableix l’Annex II de l’Esquema Nacional de Seguretat (RD 3/2010). Aquest nivell de seguretat dependrà del procediment utilitzat durant la fase de registre de l’usuari.
  • Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat del signatari amb un document i en garanteix la integritat.

El sistema empra com a registre d’usuaris,  en el qual s’emmagatzemen les dades d’identitat, contacte electrònic dels ciutadans i ciutadanes usuàries, així com de qualsevol altra dada que per motius tècnics o de seguretat calgui custodiar, la base de dades “Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, de la qual és titular el Departament de Presidència (vegeu el model de subencàrrec de tractament de dades).

Les aplicacions web del Sector Públic de Catalunya que empren idCAT Mòbil a l’hora d’identificar als seus usuaris, estan validant les seves credencials contra l’esmentada base de dades i poden actuar com a entitats de registre de la mateixa.

Com sol·licitar-ho?

Si ja sou Entitat de registre idCAT i voleu afegir l’idCAT Mòbil als serveis que oferiu a la ciutadania, caldrà que seguiu les indicacions del contingut del portal de suport Ja sóc ER idCAT, com puc oferir l’idCAT Mòbil?

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport de les ER idCAT

Si sou titulars d’un certificat idCAT també teniu un portal de suport específic: Portal de Suport de l’idCAT i el web www.idcat.cat

Per consultes sobre l’idCAT Mòbil, teniu el Portal de Suport de l’idCAT Mòbil

Dades del servei

Us mostrem les dades d’activitat del servei idCAT de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN