FUE Local

Servei organitzatiu, jurídic i de tramitació electrònica de les activitats empresarials per a que la majoria es puguin iniciar en 24 hores

Antecedents

FUE Local és un servei del Consorci AOC que va néixer a principis de l’any 2012 a partir d’un encàrrec del Govern, amb la missió d’oferir al món local els diferents tràmits electrònics estàndards i homogenis associats a la tramitació d’activitats empresarials, tot donant compliment a la Directiva de Serveis del Mercat Interior.

Actualment el servei FUE local compta amb 17 tràmits electrònics amb la seva fitxa, formularis, solució electrònica de tramitació, mètodes d’integració, taules tècniques i connexió amb la “cerca guiada de tràmits” de Canal Empresa, per a facilitar als ajuntaments crear la seva Finestreta Única Empresarial (FUE).

Tots els treballs s’han desenvolupat mitjançant un equip de treball que ha comptat amb la inestimable col·laboració de la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Castellar del Vallès i Castellbisbal, així com de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) del Departament d’Empresa i Ocupació, i el Servei de Prevenció i extinció d’incendis del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que han dotat els treballs del necessari rigor jurídic com tècnic.

El servei FUE Local i la Llei 16/2015 de simplificació

1) La Llei 16/2015 i l’obligació de nous tràmits

El passat 24 de juliol de 2015 es va publicar la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Amb aquesta nova llei, en vigor des del 13 d’agost de 2015, es regulen de forma explícita règims d’intervenció que afecten a l’inici i l’exercici d’activitats econòmiques, que fins el moment restaven a expenses de cada ajuntaments.

2) La Llei 16/2015 i el desplegament de la FUE

La Llei 16/2015 de Simplificació també determina que tots els ens locals catalans hauran d’esdevenir Finestreta Única Empresarial (FUE) que s’entén com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica.

A l’enllaç següent podeu disposar dels criteris exactes que hauran de complir els ens per a ser considerats FUE sigui via e-TRAM (abans 13 de febrer de 2016), o via integració amb solució de tramitació pròpia (abans de 13 d’agost de 2016).

Tenint en compte aquests criteris i terminis, , l’AOC mitjançant el servei FUE local dona compliment a totes aquestes obligacions.

3) Els tràmits de la Llei 16/2015 de simplificació i la solució “Emprendre en 3”

Actualment FUE Local i “Emprendre en 3” són solucions diferents. Ara bé, entenem que l’adhesió a “Emprendre en 3” és perfectament compatible amb l’adhesió amb la FUE Local, ja que l’abast del projecte català, i sobretot a partir de la nova Llei 16/2015 de simplificació, és més extens en nombre d’activitats afectades per a règims de tramitació de Declaració Responsable d’obertura o Comunicació prèvia d’obertura. Paral·lelament el servei FUE Local compta amb conjunt més gran de tràmits que faciliten la tramitació electrònica de la totalitat de les activitats.

Recursos disponibles del servei

A continuació es descriuen els diferents recursos disponibles:

Per les Administracions Locals que en els vostres espais d’informació municipal enllaceu amb la taula d’activitats, us recomanem que l’enllaceu amb el link que us adjuntem, perquè d’aquesta manera, sempre estareu oferint la darrera versió de la taula de classificació i per tant, la informació serà la mateixa que la que està penjada a Canal Empresa.

Ens usuaris del servei

Actualment 926 ajuntaments catalans ja donen compliment als requisits bàsics associats a la Llei de simplificació per esdevenir FUE, i n’hi ha 10 més en fase avançada dels treballs. La taula següent mostra el detall dels treballs portats a terme.

A continuació mostrem també un mapa amb l’estat actual de desplegament del servei FUE Local al territori a 9 d’octubre de 2020.

Si el vostre ajuntament no s’ha adherit encara al servei, a l’enllaç següent us expliquem detalladament com ser un ens FUE.

Si per contra veieu al mapa que el vostre ajuntament apareix com actiu però a la pràctica observeu que al web no apareixen els tràmits, possiblement sigui perquè esteu utilitzant una pàgina pròpia de descripció diferent al catàleg e-TRAM per defecte. En aquest cas us caldrà entrar al catàleg general e-TRAM del vostre ens, i copiar la descripció i/o enllaços dels formularis i adequar el vostre web / seu electrònica. Per aquest tema o altres associats al funcionament de l’e-TRAM, al Portal de Suport del servei disposeu de més informació.

Full de ruta 2020

  • Fomentar un desplegament massiu del servei al territori català tant en la modalitat e-TRAM i en la versió solució pròpia/integració
  • Mantenir actualitzades les diferents fitxes dels tràmits oferts a mesura es vagin produint canvis normatius
  • Avançar en treballs d’acompanyament del servei (jornades, cursos, guies…), conjuntament amb l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
  • Potenciar aspectes de difusió del servei tot seguint el Pla d’Acció comú amb Generalitat de Catalunya (OGE), diputacions i entitats municipalistes

Trobareu el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

 

Per tant, haureu d’emplenar el document PDF de Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC i el Formulari de configuració FUE Local

És important que considereu:

  • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT us hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.

Suport tècnic

Si teniu dubtes tècnics sobre el funcionament de la taula de classificació podeu contactar via correu electrònic amb canalempresa@gencat.cat, en el cas d’un dubte sobre la Cerca guiada de tràmits, identificant l’ID (codi d’identificació) de la sessió, i reportar-hi el problema trobat.

Si els dubtes són referents a la sol·licitud del servei FUE Local o vinculats a la tramitació electrònica (e-TRAM o d’integració amb solució pròpia) podeu consultar el Portal de Suport de FUE Local o contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC.

Suport a la integració

Si el que voleu és avançar en la integració sobre una solució pròpia de tramitació caldrà que ho indiqueu al formulari d’alta del servei que ens feu arribar. Us deixem el contacte de suport.integracio@aoc.cat  per si teniu dubtes.

926 ajuntaments

catalans ja són FUE

Ens usuaris FUE Local

Us mostrem ubicats por zones els ens que disposen de FUE Local

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Sol·liciteu aquest servei