Qui és qui al Representa: rols del servei

Un dels primers passos a realitzar un cop un organisme s’ha donat d’alta a Representa és l’assignació de permisos als usuaris que faran ús del servei. Representa compta amb diversos rols en funció de les tasques a dur a terme, a continuació els enumerem juntament amb les característiques bàsiques de cadascun:

  • CONSULTOR: permet consultar representacions i comprovar si existeix una representació entre dues persones per un tràmit, ens, capacitat i dia concret i extreure’n una evidència en pdf i/o xml.
  • GESTOR: conté les funcionalitats del consultor i addicionalment, permet crear i modificar representacions.
  • VALIDADOR: conté les funcionalitats del consultor i addicionalment, permet validar/denegar les representacions pendents de validació, amb la revisió de la documentació adjunta.
  • ADMINISTRADOR DE L’ENS: permet gestionar el catàleg de tràmits d’una administració així com les seves dades (configuració de l’ens).
  • ADMINISTRADOR DEL SERVEI: aglutina totes les funcionalitats de tots els rols.

Donat que els rols són acumulatius en les seves funcions, es recomana afegir només el rol necessari. D’aquesta manera, per exemple:

  • si es necessita accés a totes les funcionalitats, es recomana el rol administrador del servei (no cal disposar de tots els rols)
  • si es necessita crear representacions i consultar-les, es recomana el rol de gestor (no cal disposar dels rols de consultor i gestor a la vegada)

Aquesta i altra informació sobre Representa es troba a la FAQ Comencem amb el Representa.

Si encara no sous usuaris del Representa i voleu conèixer-lo, no deixeu de llegir el Decàleg per entendre Representa que amb un ràpid cop d’ull us permetrà tenir una idea clara de què és, què fa i com s’articula el Representa.

X