Quan està disponible la documentació associada als assentaments d’EACAT a la safata de registre?

La gran majoria d’assentaments de registre generats fruits de l’ús dels serveis AOC incorporen documents associats (les excepcions les podeu consultar a la FAQ Per què no hi ha documentació associada a l’assentament del registre?).

En el cas de la documentació associada als tràmits del servei EACAT/TR, aquesta es consolida en el repositori de manera asíncrona, de manera que els usuaris s’hauran d’esperar un temps abans de poder-la consultar. Per aquest motiu, de forma temporal i fins que es consolidin els documents, l’usuari rebrà el missatge que no s’ha trobat cap document associat al assentament.

Trobareu detallat aquest cas i altres excepcions sobre documentació associada als assentaments a la FAQ Quina documentació puc visualitzar/descarregar dels assentaments generats pel servei MUX?

X