La nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública entra en funcionament el 27 de febrer

La nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), peça clau del compliment dels requisits establerts per la LCSP i el principi de transparència en contractació pública, es posarà en funcionament previsiblement el 27 de febrer de 2023, tal i com es va comunicar durant la sessió de presentació celebrada l’Auditori del Districte Administratiu i que podeu recuperar en aquest vídeo.

L’any 2020 es va iniciar el projecte de renovació tecnològica i funcional de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, liderat des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, conjuntament amb l’Àrea TIC del Departament d’Economia i Hisenda i l’estreta col·laboració del Consoci AOC que implanta aquesta eina a l’administració local i als ens públics de l’àmbit universitari.

A nivell tècnic, s’actualitza la infraestructura i els seus components, i s’incorporen millores en la traçabilitat, usabilitat, accessibilitat i interoperabilitat.

D’altra banda, funcionalment s’incorporen múltiples millores en el disseny i s’amplia la informació publicada en camps estructurats i en formats oberts i reutilitzables, preveient-hi la fase específica d’execució dels contractes i incrementant el volum d’informació disponible i la possibilitat del seu tractament posterior.

Millores rellevants

En concret, els canvis i les modificacions més rellevants que comporta aquesta transformació són els següents:

Evolució funcional:

 • Millor adaptació a la LCSP, mitjançant la incorporació de la informació prevista a la llei en camps estructurats.
 • Publicació de lots de forma independent, respectant el seu caràcter i permetent que cadascun pugui estar en fases de publicació diferents.
 • Noves fases de publicacions.
  • En avaluació, on s’inclouen els expedients des de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes fins a la seva adjudicació.
  • En execució, que permet publicar de manera estructurada la informació de les diverses situacions contractuals.
 • Ampliació dels fitxers de dades obertes, garantint una major interoperabilitat i transparència de tota la informació publicada a la PSCP.

Evolució tècnica:

 • Nova URL d’accés.
 • Actualització de la infraestructura de l’eina i dels seus components tècnics.
 • Millora de la usabilitat, traçabilitat i accessibilitat.
 • Separació tècnica de les eines e-Licita i PSCP, independitzant les dues eines i permetent així l’ús de les mateixes de manera individual.

Evolució eines e-Licita:

 • Incorporació de fases de negociació amb configuracions específiques per a cada fase.
 • Homogeneïtzació de les eines de Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes, tant des del punt de vista de les empreses licitadores com dels gestors públics.
 • Ampliació de les funcionalitats de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes incorporant les que té el Sobre Digital, dotant així als òrgans de contractació de major autonomia.

Novetats a la implantació dels servei:

 • Separació dels serveis PSCP i eLicita, que fins ara s’englobaven en el procés d’alta a PSCP. Es desactivaran les eines eLicita els ens que fan servir altres eines de licitació electrònica per evitar que aquestes s’activin per error i es comprometi el procés de licitació.
 • Renovació del webservices de PSCP; durant l’any 2023 l’AOC i els seus ens usuaris integrats, hauran d’adaptar-se al nou webservices que incorporarà les novetats de l’eina renovada. Mentre es fan les adaptacions hi haurà retrocompatibilitat amb el servei actual.

Formació de la PSCP

El dia 31 de gener se celebrarà una sessió tècnica virtual, adreçada a organismes usuaris de la PSCP, en la qual s’informarà en detall sobre el pla de migració de publicacions i les noves funcionalitats incorporades. Properament s’informaran, a través d’aquest espai, els detalls per l’assistència a aquesta sessió.

El pla de gestió del canvi de la plataforma incorpora, a més, la celebració de sessions formatives durant el mes de febrer de cara a la implantació de la transformació de la PSCP a les quals us podreu inscriure a través del Campus de l’AOC.  

X