L’AOC prepara un nou portal de ciutadania eNOTUM

El Consorci AOC està ultimant els preparatius per al llançament d’un nou portal de ciutadania eNOTUM que ha estat preparant durant els darrers mesos. Aquest nou portal s’emmarca en la creació d’un nou Sistema de Disseny de tots aquells serveis de l’AOC que s’ofereixen a ciutadania i empreses a través de diferents organismes usuaris i s’ha estat treballant en el redisseny de diferents serveis: Seu electrònica, idCAT, Decidim, Representa i eNotum, entre altres. Així mateix, no només s’ha treballat en aquest nou sistema de disseny, sinó que també s’ha avançat en definir un to de veu homogeni i en altres aspectes relacionats amb el llenguatge que s’ha d’utilitzar en la relació ciutadà-administració pública.

El servei eNOTUM està en producció des de fa més de 12 anys i la seva versió del portal de ciutadania, on ciutadania i empreses poden consultar les notificacions, havia anat incorporant petits canvis i millores, adaptant-se a les necessitats i peticions dels usuaris. Ara, però, s’ha realitzat una revisió integral del portal per fer-lo més usable i accessible, amb un disseny, estructuració i nomenclatura centrada en la ciutadania i amb una gran millora com és la transició cap a un únic portal. D’aquesta manera, l’eNOTUM passa de tenir una bústia de notificacions per cada ens usuari del servei a una única bústia, on les persones, un cop logades, hi trobaran totes les notificacions que qualsevol ens emissor, usuari d’eNOTUM, li hagin fet arribar.

El nou portal, entre d’altres incorporà les següents millores:

 • Nomenclatura dels estats més amigable i usable (eliminació del practicada i rebutjada)
 • Revisió textos legals per adaptar-los a un llenguatge més planer
 • Destacar les metadades que aporten més informació a llistats i correus (menys és més)
 • Filtres considerats més útils per la ciutadania
 • Integració amb Representa
 • Integració empreses agregadores de notificacions via API
 • Possibilitar tramitació atesa

Com hem treballat?

Per a la revisió i disseny del portal, hem utilitzat una metodologia de Design Thinking, en què hem participat activament tot el personal del Consorci AOC amb implicacions/relacions amb el servei eNOTUM (equip del servei, assessoria jurídica, equip de suport, equip d’experiència d’usuari, entre d’altres) i també personal extern (suport empreses d’experiència d’usuari, accessibilitat i maquetació i usuaris del servei)

Així doncs, a grans trets s’han realitzat les següents tasques:

 • Anàlisi de comportament usuaris (tracking comportament + analítica web) per detectar problemes i colls d’ampolla
 • Recollida idees usuaris:
  • portal millorem.aoc.cat
  • enquestes de satisfacció del servei
  • incidències i consultes (Centre d’Atenció a l’Usuari)
 • Entrevistes i testos amb usuaris en diferents fases del procés
 • Recollida de feedback (reunions amb usuaris de servei)

Podeu obtenir informació més detallada de la metodologia de treball i el seu context a: https://www.aoc.cat/projecte-innovacio/millorar-lexperiencia-dels-serveis-digitals-de-ladministracio/

Voleu veure com queda i fer-nos arribar el vostre feedback?

Totes aquestes tasques han derivat en la realització d’un prototipus del que seria el nou portal de ciutadania eNOTUM. Us el compartim per tal que hi feu un cop d’ull i ens feu arribar els vostres comentaris i propostes .

Podeu navegar pel prototipus i veure com funcionarà el nou portal i fer-nos arribar els comentaris i propostes a través del canal de millorem.aoc.cat > laboratoris, tot indicant com a categoria “eNOTUM”. Gràcies per la vostra col·laboració!