La Xarxa de Governs Transparents es reuneix per impulsar la participació, el canal de denúncies i les dades obertes

La comissió de seguiment de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGT) ha celebrat la seva quarta sessió de treball a la Diputació de Girona per seguir impulsant la col·laboració amb els municipis i per fomentar la transparència i el govern obert en les polítiques públiques.

El director gerent de l’AOC, Santi Gallardo, ha participat a la reunió juntament amb el director general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, Jaume López, el vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas, la secretària d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, Alícia Corral i altres representants de les diverses administracions, organismes i entitats membres de la Xarxa.

Alguns dels temes tractats a la sessió han estat l’acord en adscriure l’Ajuntament de Barcelona com a nou membre de la Xarxa i la proposta de canvi de denominació de la XGT de Catalunya per Xarxa de Governs Oberts de Catalunya entre d’altres.

Origen de la XGT

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es va crear l’any 2015 amb l’objectiu de facilitar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya. D’aquesta manera, la Xarxa es constitueix com un marc permanent i estable per impulsar la col·laboració amb els municipis i per fomentar la transparència i el govern obert en les polítiques públiques.

Actualment, la xarxa funciona a través de diversos grups de treball que tracten temes de transparència, dades obertes, participació ciutadana o formació dirigida als ens locals.

Membres actuals

 • Generalitat de Catalunya
 • Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)
 • Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC)
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Diputació de Lleida
 • Diputació de Tarragona
 • Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
 • Associació Catalana de Municipis (ACM)
 • Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
 • Col·legi d’Interventors, Secretaris i Tresorers de l’administració local
 • Consorci Localret
X