Com gestionar un canvi de document d’identitat a idCAT Mòbil

Quan un ciutadà canvia de document d’identitat (el més habitual és el canvi de NIE a DNI), per tal d’actualitzar les dades del seu idCAT Mòbil, primer haurà de fer la baixa associada al document anterior i posteriorment l’alta d’un nou idCAT mòbil amb el nou document. 

Per fer-ho cal que el ciutadà segueixi els següents passos: 

1.Sol·licitar la baixa de l’idCAT Mòbil (per exemple, associat a un NIE): 

  • Presencialment a una ER idCAT de la Generalitat, en aquest cas la baixa s’efectua de manera immediata. 
  • Presencialment a una ER idCAT del món local: en aquest cas la baixa no s’efectua de manera immediata. Com a Entitat de Registre, heu de seguir els passos de la FAQ: Com gestiona la modificació/baixa idCAT Mòbil un operador de l’Entitat de Registre, fent-nos arribar la sol·licitud de baixa juntament amb la copia autentica/compulsada del document identificatiu actual, per tal que es gestioni des del nostre Centre d’Atenció a l’Usuari. Un cop realitzada la baixa s’informa al ciutadà, i també a l’ER, si informeu el vostre correu en la sol·licitud. 

2. Donar-se d’alta a idCAT Mòbil amb el nou document d’identificació: 

Teniu a la vostra disposició el Portal de suport d’Entitat de registre idCAT. 

X