Els serveis de l’AOC han rebut 3.675 peticions d’alta durant 2022

Durant l’any 2022 s’han creat 3.675 peticions d’alta als serveis AOC, de les quals més del 20% són altes de consultes a Via Oberta a l’Administració General de l’Estat, seguit de peticions per actualitzar la cessió del segell electrònic per als Serveis de l’AOC (13%) i pels serveis d’e-Contractació (12%). 

De totes les peticions creades, 2.677 s’han tancat completant l’alta al servei, per tant, un 73% de les peticions d’alta han finalitzat amb èxit. La resta han estat desistides o tancades d’ofici. 

La mitjana anual de temps de gestió de les altes ha estat de 8 dies laborables, tot i que en la majoria de mesos el temps de gestió ha estat màxim de 5 dies. Treballem per reduir aquest temps de gestió, per tal que els ens públics puguin accedir als serveis oferts per l’AOC amb la major celeritat possible. 

La informació sobre com sol·licitar cadascun dels serveis AOC la trobareu a la nostra pàgina de serveis, detallada per cadascuna de les eines que s’ofereixen. 

X