“Vista resum” als expedients de SSB i altres novetats

Amb l’objectiu de facilitar les tasques de seguiment de les persones, neix una nova funcionalitat anomenada “Vista resum”, disponible des del 5 d’octubre als expedients de Serveis Socials Bàsics, que permet als professionals fer-se una ràpida composició dels elements bàsics que integren l’expedient del nucli de convivència, facilitant així l’acompanyament de les persones.

A més de mostrar els darrers 5 elements vigents de cadascuna de les categories bàsiques de l’expedient (diagnòstics, recursos, tràmits, actuacions manuals,…), la “Vista resum” permet al professional prescindir dels apartats de l’expedient que no consideri necessaris, tancant-los clicant una simple creueta o tornant-los a afegir, tot generant tants cops com consideri necessari la “Vista resum”. A banda de la personalització de la vista, també permet anar directament a cadascun dels apartats de l’expedient per modificar-los o consultar-los en profunditat.

A més a més, la “Vista resum” permet la generació d’una versió imprimible en format PDF, que incorpora l’ampliació de tots els elements de les diverses categories a cadascun dels apartats, sense la limitació dels 5 elements per categoria (2 en el cas dels Plans d’Intervenció), per si pot ser útil als professionals en l’estudi i seguiment dels casos.

L’ús d’aquesta nova opció dels expedients de SSB no té cap tipus d’afectació en la praxis professional ni es pot utilitzar per elaborar informes resum dels expedients, perquè la informació resultant pot ser parcial o fragmentada a criteri del professional. En cas d’haver tancat un dels apartats de la vista resum, la versió PDF mantindrà aquesta omissió de dades; per tal de generar-ne de nou una versió completa amb totes les dades, només cal tancar la versió actual de la “Vista resum” i generar-la de nou.

Acompanya a aquesta nova funcionalitat la publicació a producció del servei web que permet modificar dades contingudes en els expedients de Serveis Socials Bàsics, com per exemple podria ser la resolució dels recursos dels expedients de SSB que es gestionen fora de l’Hèstia. Trobareu la documentació necessària per a la integració al Portal de Suport per als Integradors dels Serveis AOC.

Els expedients de SIAD permeten ara registrar amb més detall les Ordres de Protecció que afectin les dones i el detall dels trencaments d’aquestes, si s’escau.

Des de l’AOC continuem apostant per facilitar i recolzar les tasques diàries de les professionals dels Serveis Socials Bàsics.

X