Per localitzar ràpidament un tràmit a EACAT és important considerar si el tràmit és inicial o de resposta:

  • Un tràmit inicial és aquell que pot desencadenar la resta del procés interadministratiu. Per exemple, en una subvenció, el tràmit inicial és el de sol·licitud. Els tràmits que el seguiran normalment, i que no són inicials, són: el requeriment de documentació, la resposta al requeriment, la justificació de despeses i la resolució.
  • Un tràmit de resposta, és el que dona continuïtat a l’expedient ja iniciat. Per tramitar-lo cal anar al flux de tramitació, al qual s’accedeix cercant el tràmit a Els meus tràmits, i clicant damunt del tràmit inicial que es va enviar en el seu moment. Seguint amb l’exemple anterior de la subvenció, si rebem un requeriment relatiu a la subvenció sol·licitada, per fer la resposta al requeriment haurem de cercar el flux de tramitació d‘aquesta subvenció a Els meus tràmits i un cop cercat el tràmit inicial tindrem opció de fer la resposta al requeriment. Aquesta opció no la trobarem en el catàleg de tràmits, perquè la resposta al requeriment no és un tràmit inicial.

Així doncs, a l’hora d’iniciar la tramitació, caldrà accedir al Catàleg de tràmits si es tracta de fer un tràmit inicial; en canvi, per fer un tràmit de resposta, l’accés es farà a través d’Els meus tràmits, cercant el flux de tramitació en curs per al qual es va fer el tràmit inicial.

Trobareu aquesta  i altra informació relativa a la tramitació a EACAT al Manual del Catàleg de tràmits.

X